Open voor orders

Rabobank: ''Eastern Powers in Goldmember = parody''

Gepubliceerd op 18 jan 2023
avatar-joshua
door Joshua Clappers

”War and pieces of gold can’t derail the dollar,” ”Eastern powers in goldmember = parody” en ”Bretton Woods 3 won’t work.” Slechts een greep uit de onlangs verschenen research van Michael Every (Global Strategist, Rabobank). Het klinkt nou niet bepaald als muziek in de oren voor edelmetaalbeleggers. Hoewel research doorgaans biased is, is het toch belangrijk om verder te kijken dan de gebruikelijke ‘goldbugbubbel,’ omdat een goede belegger zo objectief mogelijk naar de markt kijkt. In deze blog geef ik u graag mijn kijk op de analyse van Every.

In het eerste argument haalt Every aan dat de geopolitieke situatie sinds de Russische invasie flink is verslechterd en wat op zijn beurt zorgde als katalysator waarop de wereldwijde economie in rap tempo is veranderd. De massale kapitaalshift naar grondstoffen het afgelopen jaar, heeft de BRICS+ in sterkere positie gebracht op het wereldtoneel. Er doen zich al jaren geruchten de ronde dat deze landen hun valuta willen koppelen aan grondstoffen en afstand doen van de almachtige ‘petrodollar.’ Every reageert als volgt:

”Yet at the same time it is also important to realise that after having long ignored realpolitik, the analytical pendulum arguably swings too far the other way to presume everything is now about war/geopolitics and nothing is about ‘peace,’ i.e., central banks or markets.”

Volmondig ben ik het hier mee eens. Men spreekt vaak over de verdeling ‘West and East’ en uiteindelijk zijn allen afhankelijk van elkaar. Bij een hypothetische destabilisatie van het Westen zou dit betekenen dat er ook een einde komt aan de gezamenlijke exportgrootmacht van de BRICS+ en daarmee verdwijnt hun grootste inkomstenbron. Het peggen, ofwel het koppelen van hun valuta aan grondstoffen zoals goud of olie, zal betekenen dat deze grondstoffen fors in waarde zullen stijgen en daarmee brengt dit een te dominante valuta teweeg. Voor in hoofdzaak exporterende landen is het belangrijk dat hun valuta goedkoop is ten opzichte van importerende landen. Het ‘pegverhaal’ bestaat al enkele decennia en hierom zal het ook altijd bij een verhaal blijven. Pegging is te rigide voor een moderne concurrerende economieën, om die reden heeft men de goudstandaard in 1971 ook verlaten.

Vervolgens haakt Every in op het feit dat zaken als de ‘petroyuan’ gelijk staat aan een soort ‘James Bond-gepolitiek.’ Het tussen aanhalingstekens zogeheten ”masterplan.” Every noemt het dan ook een slechte comedy. Hij omvat het als:

”Eastern powers in goldmember = parody.”

Hier bespeur ik enigszins een minachting voor de geopolitieke situatie. Het is niet aan mij om te zeggen of het Oosten verdere momentum naar zijn hand zal zetten, maar men kan niet voorbij gaan aan het gezegde ‘gold flows East,’ aangezien het Westen een negatieve trade flow heeft. Zo heeft de Verenigde Staten vorig jaar 136 ton verkocht en heeft China 160 ton gekocht. Dit afdoen als comedy getuigt van overmoed.

Ook gaat Every hier voorbij aan de Basel III NSFR-regulatie (the net stable funding ratio) waar ik het al is eerder met u heb over gehad. Dit is de zogenoemde onderpandratio voor banken, waarin is bepaald dat men 85% onderpand moet aanhouden voor niet-toegewezen goud, ofwel derivaten. Met de invoer van de NSFR heeft de BIS (Bank for International Settlements) 400 ton aan derivaten geliquideerd.

Tegelijkertijd is er dit jaar een 55-jarig aankooprecord gevestigd door centrale banken. Hiermee is de institutionele vraag naar fysiek goud sinds 1968 niet zo hoog geweest als nu. Dit wegwuiven is te kort door de bocht.

Tot slot wijdde Every aandacht aan het feit hoe de Fed een peg eenvoudig kan counteren. Mocht het Oosten de voorkeur geven om valuta te koppelen aan goud of olie is het zaak voor de petrodollar om aantrekkelijker te zijn dan deze zogeheten ‘commodity currencies.’ Zoals Every zegt:

”If Easern Powers are going to push ‘gold-membership’ over the dollar – hugely inflationary, and damaging for the US if seen – then the best rebuttal is sustained, higher Fed Funds to make fiat dollars more attractive than ‘commodity currencies’ and gold.”

Dit bewerkstelligt men via de renteverhogingen, zoals we vorig jaar hebben gezien. De DXY (Dollar index) heeft goud vorig jaar namelijk outperformed met een verschil van ruim 5%. Omdat de dollar de wereldwijde reservemunt is, is ook elke grondstof geprijsd in dollars. En ook op dit punt deel ik dezelfde conclusie als Every.

Pegging is het recept om de eigen exportsector te vernietigen, monetaire en politieke soevereiniteit te verliezen (= want geprijsd in dollars) en om je eigen valuta uiteindelijk óók te zien devalueren, want welk land wil nog zaken bedrijven op het moment dat je valuta niet meer aantrekkelijk is. Hiermee vernietigd het Oosten niet alleen het Westen, maar ook zichzelf.

Conclusie

Every slaat de spijker op zijn kop, alleen gaat hij voorbij aan de NSFR en de institutionele recordvraag naar fysiek goud. Eens, dat een ‘commodity backed’ valuta een broodje aap verhaal is. Sterker nog The Gulf Cooperation Council (GCC), ofwel de olie exporterende landen hebben hun valuta gepegged met de dollar omdat men geen reserves wil aanhouden in de volatiele renminbi.

Helaas zijn veel ‘goldbugs’ verhaalvertellers en gebruiken alternatieve bronnen en aannames als feiten, waardoor wij bijvoorbeeld al jaren horen dat de dollarhegemonie onder flinke druk staat en dat de BRICS+ landen zich gereed maken voor een ‘commodity currency.’

Zoals ik aangaf, elke valuta deflateert naar verloop van tijd. De beste constante hedge tegen geldontwaarding is en blijft fysiek goud. Dit eigenlijk de enige primaire reden waarom u belegt in goud, de rest is bijzaak.

avatar-joshua

Joshua Clappers

Redacteur

Joshua is professioneel trader in de commodity en energy markets binnen Auberg Capital. Tevens is Joshua analist en redacteur binnen Doijer & Kalff.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice