Open voor orders

Privacy statement

Privacy statement

 

Doijer & Kalff is in 1825 opgericht als een kleinschalige en onafhankelijk bank. De kernwaarden zijn sinds die tijd onveranderd gebleven. In 2010 is Doijer & Kalff voortgezet door een groep private investeerders met eerbied voor de terughoudende bankiersmentaliteit van vroeger.

Doijer & Kalff respecteert en beschermt de privacy van alle betrokken personen en organisaties. Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gegevens beheren en verwerken.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens via het account van Doijer & Kalff. Deze persoonsgegevens bestaan uit voorletters, voornaam(en), achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en een bankrekeningnummer en worden door de accounthouders zelf ingevuld. Van zakelijke klanten wordt naast de hierboven genoemde gegevens tevens de bedrijfsnaam en de inhoud van de volmacht via de Kamer van Koophandel ingewonnen.

Deze gegevens worden gebruikt om onze accounthouders zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Hoe verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken en verzamelen gegevens wanneer er een account wordt aangemaakt en wanneer de accounthouder koop- of verkooporders uitvoert. Naast deze vorm van gegevensverzameling is er geregeld contact via e-mail of telefoon tussen de accounthouder en Doijer & Kalff. Ook deze gegevens kunnen t.b.v. de dienstverlening worden verwerkt via e-mail, het CMS en emailmarketingsysteem. Onder verwerken verstaan we registreren, opslaan, verwijderen, wijzigen, overdragen, raadplegen van gegevens.

De website van Doijer & Kalff maakt alleen gebruik van analytische en functionele cookies. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt Google Analytics. Via Google Analytics houden we de vindbaarheid en het gebruik van de website bij. De gegevens van de bezoekers worden anoniem getoond. De instellingen in het account zijn dusdanig dat Google verkregen data niet deelt.

Delen van persoonsgegevens

Tot de persoonsgegevens die de accounthouders aan ons verstrekken hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de uitvoering van hun functie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Doijer & Kalff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. U heeft het recht om ons te verzoeken om de gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar support@doijerkalff.nl, contact opnemen via de website of telefonisch contact met ons opnemen.

Melding Datalekken

Mochten er persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben dan zal er binnen 72 uur melding worden gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle inbreuken, de mogelijke gevolgen en de getroffen maatregelen worden gedocumenteerd.

Doijer & Kalff BV

www.doijerkalff.nl

support@doijerkalff.nl

010 – 254 0080

Open account Mijn D&K Klantenservice