Open voor orders
risicometer (1)

Risico's van het beleggen in edelmetaal

Wat zijn de risico’s van beleggen in edelmetaal? Er zijn beleggingsrisico’s verbonden aan het beleggen in edelmetaal, net zoals met andere beleggingsproducten. Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsrisico’s die u loopt als u bij Doijer & Kalff goud en/of zilver aanschaft.

Koersrisico

Net als bij andere beleggingsproducten is de waarde van uw posities afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. De koersen fluctueren doorlopend en zijn afhankelijk van macro-economische omstandigheden. De koers van het goud en/of zilver dat u bezit kan op een gegeven moment lager zijn dan hij was op het moment dat u het edelmetaal kocht. Anders gezegd bestaat de kans dat uw edelmetaal in waarde daalt of dat u uw geld verliest.

Wisselkoersrisico

Het wisselkoersrisico, ook wel valutarisico genoemd, verwijst naar de schommelingen waaraan de Amerikaanse dollar, de valuta waarin wereldwijd de prijs van edelmetaal wordt uitgedrukt en deze beleggingsproducten worden verhandeld, onderhevig kan zijn ten opzichte van de euro, de valuta waarin u uw aankoop doet. De waarde van uw belegging kan beïnvloed worden door schommelingen in de wisselkoers tussen deze twee valuta’s.

Faillissementsrisico

In het geval dat Doijer & Kalff of onze opslagpartner failliet gaat, heeft dit geen gevolgen voor het goud en/of zilver dat u reeds heeft gekocht. Dat is immers uw juridische eigendom en u kunt in een situatie van faillissement zelf bepalen wat er met uw posities gebeurt.

Mocht Doijer & Kalff geen andere uitweg zien dan het aanvragen van faillissement, dan heeft dat alleen gevolgen voor orders die reeds geplaatst en betaald zijn, maar nog niet geleverd zijn in de kluis. U wordt dan crediteur en u heeft een vordering in het faillissement. Om dit risico te minimaliseren, streven wij dan ook naar een zeer korte leveringsperiode van enkele werkdagen.

Wetswijzigingen

Bij Doijer & Kalff hechten we veel waarde aan ons aan de relevante wet- en regelgeving houden. Als u bij Doijer & Kalff belegt in goud en/of zilver, houdt u zich dus ook te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat er wetswijzingen doorgevoerd worden die van invloed zijn op de waarde van uw posities. U dient zelf rekening te houden met eventuele wetswijzigingen en de invloed daarvan op uw beleggingen.

Risico’s met betrekking tot verzekeringsdekking

De edelmetalen die u bij Doijer & Kalff aanschaft, zijn 100% verzekerd. Desondanks behouden wij ons het recht voor om in uitzonderlijke situaties verzekeringsuitsluitingen te maken, bijvoorbeeld in het geval van natuurrampen. De specifieke situaties die uitgesloten zijn van verzekering staan omschreven in de verzekeringsvoorwaarden die bij elk contract bijgevoegd zijn.

Leveringsrisico’s

Het kan voorkomen dat wij een bestelling die u heeft geplaatst, niet direct uit voorraad kunnen leveren. In dat geval bestelt Doijer & Kalff deze voor u bij een van onze partners. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de leverancier in gebreke blijven bij de levering, waardoor uw goud niet geleverd wordt in de kluis. Als dit zich voordoet, nemen wij contact met u op.

Handelsonderbrekingen

Het kan altijd gebeuren dat de handel in edelmetaal onmogelijk wordt gemaakt. U kunt hierbij denken aan een verbod op handel in goud en/of zilver of gebrek aan leveringen. In deze gevallen kunnen wij niet anders dan de bedrijfsvoeringen van Doijer & Kalff tot nader order stopzetten. Als dat het geval is, kunt u bij ons geen goud en/of zilver (ver)kopen. Uiteraard blijft het goud dat wij voor u opgeslagen hebben, nog steeds uw eigendom.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de risico's? Neem contact met ons op.

Open account Mijn D&K Klantenservice