Open voor orders

AFM vergunning

Autoriteit Financiële Markten

Integer & Deskundig

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op het gebied van de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM controleert of financieel dienstverleners zich houden aan de wet- en regelgeving en is gemachtigd tot ingrijpen op het moment dat deze regelgeving niet wordt nageleefd. Het AFM heeft als doel ervoor te zorgen dat de financiële dienstverlening aan consumenten zorgvuldig verloopt en dat de bedrijven en personen die deze diensten verlenen integer, deskundig en betrouwbaar handelen. Er wordt op toegezien dat de verstrekte informatie juist en begrijpelijk is en dat consumenten niet worden misleid.

AFM vergunning

Doijer & Kalff werkt onder de vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van Doijer & Kalff. De vergunning is uitsluitend voor opslag in combinatie met aankoop van edelmetalen. Deze vergunning is uitgegeven voor het aanbieden van financiële diensten in de categorie beleggingsobjecten.

Beleggingsadvies

Het is niet mogelijk dat wij u voorzien van onafhankelijk advies over het investeren in edelmetaal en de risico’s die daarmee gepaard zijn.

Beleggingsprospectus
Prospectus: klik hier om te downloaden

Bijsluiter Doijer & Kalff
Klik hier om de bijsluiter voor goud te downloaden

Klik hier om de bijsluiter voor zilver te downloaden

Klachtenprocedure klik hier om te downloaden

Open account Mijn D&K Klantenservice