Open voor orders
Goudprijs verwachting door analisten

Goudprijs verwachting

Laatste update: 31-12-2023
Goudprijs 31-12-2023
Goudprijs verwachting door analisten

Goudprijs verwachting 2023 en 2024

De goudprijs wordt beïnvloed door meerdere factoren. De 5 belangrijkste factoren zijn het monetaire beleid van de centrale banken, de stand van de Amerikaanse dollar, de rente en inflatie, de financiële stabiliteit en geopolitieke ontwikkelingen.

Het monetaire beleid van bijvoorbeeld de FED en de ECB zijn de laatste jaren extreem geweest. Er zijn enorme hoeveelheden geld bijgedrukt waardoor de waarde van de euro en dollar zijn gedaald. Hierdoor is de vraag naar goud toegenomen waardoor de goudprijs is gestegen.

De stand van de Amerikaanse dollar komt tot uiting in de sterkte van de Dollar Index. Omdat goud wereldwijd wordt afgerekend in Amerikaanse dollars is een “dure dollar” negatief voor de goudprijs omdat goud dan ook duurder wordt, wat de vraag drukt. En minder vraag betekent een lagere goudprijs.

De stand van de rente heeft tevens invloed op de goudprijs. Wanneer de rente laag staat en er is hoge inflatie dan betekent dit dat de zogenaamde reële rente negatief is. Een rente van 2% en een inflatie van 5% betekent concreet dat de reële rente -3% is. U verliest dan 3% aan koopkracht per jaar. Hoe negatiever de reële rente des te groter zal de vraag naar goud zijn, omdat spaarders op zoek gaan naar alternatieven zoals fysiek goud. Daarnaast presteert goud historisch goed wanneer de inflatie boven de 5% staat.

De vierde factor is financiële stabiliteit. Wanneer de financiële stabiliteit onder de maat is dan fungeert goud als veilige haven. Toen in 2011 de banken fragiel bleken onttrokken spaarders hun geld bij banken en kochten deels fysiek goud als bescherming. Ook recent gebeurde dit toen SVB in Amerika en Credit Suisse in Zwitserland moesten worden gered.

De vijfde factor die veel impact heeft op de goudprijs verwachting zijn geopolitieke spanningen. Toen Rusland Oekraïne binnenviel steeg de goudprijs hard. Goud fungeert ook in een dergelijke situatie als veilige haven.

Op deze pagina kunt u de laatste koersdoelen voor de goudprijs van analisten lezen. Zodra er een nieuwe update is wordt deze hier toegevoegd en is de update hieronder zichtbaar.

Verwachting goudprijs Wells Fargo 2024

Wells Fargo heeft deze maand een update gegeven over het koersdoel voor goud in 2024. De bank denkt dat de markt te optimistisch is over de economische ontwikkelingen in 2024. De markt gaat uit van een totale renteverlaging van 1,5% (150 punten) terwijl de analisten van Wells Fargo uitgaan van 2 renteverlagingen in 2024.

De bank ziet een scenario van een zachte landing waarbij de inflatie weer op zal lopen. Een tweede optie is dat de economie zacht lijkt te landen maar dat binnen afzienbare tijd de economie zal krimpen en er sprake is van een harde landing.

Beide situaties kunnen tot hogere volatiliteit leiden in de obligatiemarkt. Omdat zowel goud als obligaties als veilige haven worden gekozen in slechte tijden zal goud in de belangstelling staan. De bank adviseert beleggers om defensief te beleggen met name in de eerste helft van 2024.

Wells Fargo verwacht dat de goudprijs in 2024 tussen de $2100 en de $2200 zal bewegen. De laatste 3 jaar is goud relatief achtergebleven ten opzichte van andere grondstoffen. Hierdoor zijn beleggers terughoudend geweest ten opzichte van goud. Dit zal in 2024 worden “ingehaald” volgens de analisten van Wells Fargo.

De wereldwijde hoge schuldenpositie komt steeds meer in de gedachten van beleggers. Goud heeft geen zogenaamd tegenpartijrisico en door deze unieke eigenschap zal goud meer aandacht krijgen, aldus Wells Fargo. De bank geeft wel aan dat een doorbraak van $2100 belangrijk zal zijn op korte termijn.

Verwachting goudprijs Bank of America 2023

Bank of America heeft in juli 2023 een update gegeven over het koersdoel van goud. De grondstoffen analist van de bank heeft het koersdoel verlaagd. Bank of America gaat ervan uit dat de FED tussen augustus en december de rente nog 2 keer gaat verhogen.

Door deze mogelijke verhogingen is de verwachting voor de gemiddelde goudprijs dit jaar verlaagd van $2009 naar $1923 per troy ounce. Hogere rente en een sterkere Amerikaanse dollar zijn dus de uitgangspunten van de bank. In deze laatste update gaf de analist tevens aan dat er een lichte uitstroom is te zien in de ETF-markt voor goud.

De bank verwacht pas een hogere prijs als de reeks van renteverhoging zijn beëindigd. Tegelijkertijd verwacht Bank of America dat goud relatief stabiel blijft. De aankopen van centrale banken spelen een belangrijke rol waardoor het neerwaartse effect beperkt zal zijn. De goudprijs noteert momenteel $1914 per troy ounce.

Bank Of America is negatiever over zilver ondanks dat de bank de energietraditie als fundamenteel positieve factor weegt. De industriële vraag naar zilver staat volgens de bank onder druk door een economische neergang die pas in 2024 zijn dal zal vinden. Wanneer dit achter de rug is dan kan zilver harder stijgen dan goud. Maar op dit moment beweegt zilver volgens de bank in de range tussen de $21 en de $25.

De verwachting voor de gemiddelde zilverprijs in 2023 is verlaagd van $24,55 naar $22,89 per troy ounce. Procentueel komt dit neer op een verlaging van 6,4%. Momenteel noteert de zilverprijs $22,68.

Verwachting goudprijs UBS 2023 en 2024

Bank UBS heeft in mei 2023 een update gegevens voor de goudprijs verwachting in 2023 en 2024. Eerder deze maand steeg de goudprijs naar $2045 per troy ounce. Daarmee kwam goud dichtbij het record van $2075.

Sinds begin mei leverde goud een deel van de winst weer in. De goudprijs noteert momenteel op $1967. De analisten van UBS verwachten dat de goudprijs de komende maanden zal stijgen. UBS verwacht zelfs een record in de goudprijs. De bank hanteert 3 redenen voor een hogere goudprijs.

Allereerst zien de analisten van UBS dat de vraag naar goud vanuit centrale banken relatief hoog blijft. In 2022 kochten centrale banken het meeste goud in de laatste 55 jaar. Op basis van de laatste cijfers van de World Gold Council blijkt dat centrale banken in het eerste kwartaal van 2023 ook weer recordhoeveelheden goud hebben gekocht.

Een tweede reden voor een hoger koersdoel van de goudprijs is een zwakkere Amerikaanse dollar. Nu de FED haar rentebeleid lijkt te stabiliseren zal de dollar verzwakken verwacht UBS. Een minder sterke Amerikaanse dollar is positief voor de goudprijs.

Een derde factor is de toegenomen kans op een recessie. Wanneer de economie krimpt zullen beleggers eerder geneigd zijn om goud als veilige haven te kopen waardoor de goudprijs zal stijgen.

UBS verwacht een goudprijs van $2100 eind 2023. Het koersdoel voor de goudprijs in maart 2024 staat op $2200. Dat betekent dat goud de komende 12 maanden zo’n 12% kan stijgen volgens UBS.

Start nu met het kopen van goud

Bescherm uw vermogen tegen inflatie. Beleggen in goud heeft de laatste 20 jaar een rendement van 9% gemiddeld per jaar opgeleverd.

Maak een account aan

Met ons account kunt u betrouwbaar en veilig edelmetaal kopen. Wij verkopen edelmetaal tegen de scherpste prijs.

Eerdere goudprijs verwachtingen
Open account Mijn D&K Klantenservice