Goudprijs verwachting

Meest recente koersdoelen voor goud

Laatste update: 13 juli 2021

Goudprijs verwachting Bank of America juli 2021

Bank of America heeft haar koersdoel voor de goudprijs van 2021 licht naar beneden bijgesteld. Volgens de bank beweegt de goudprijs zich momenteel zijwaarts waarbij het enerzijds wordt gevoed door hogere inflatie en anderzijds wordt gedrukt door een mogelijke monetaire verkrapping door centrale banken.

De analisten van Bank of America hebben de verwachting van de gemiddelde prijs voor goud dit jaar verlaagd naar $1828 per troy ounce. Daarmee ligt de verwachting 0,8% lager dan het eerdere koersdoel van de bank.

Bank of America verwacht dat de goudprijs in het vierde kwartaal van 2021 boven de $1900 zal staan. Momenteel noteert de goudprijs $1808 per troy ounce. De bank verlaagd ook het koersdoel voor zilver met 3,9%. De gemiddelde zilverprijs zal dit jaar uitkomen op $27,71 per troy ounce. Zilver noteert nu $26,12.

De analisten van Bank of America prefereren zilver boven goud. De goudprijs wordt momenteel beïnvloed door inflatie en rente. Zilver zal extra profiteren van de grotere vraag naar zilver voor de productie van zonnepanelen en elektrische apparaten.

1 februari 2021

Goudprijs verwachting ABN AMRO januari 2021

De ABN AMRO heeft het koersdoel voor goud verlaagd. De bank verwacht een sterkere economisch groei en een minder verruimingsgezinde Fed. Daarnaast gaat de analiste van de bank uit van hogere rentes en een sterkere Amerikaanse dollar.

Deze factoren zijn negatief voor de goudprijs. Maar bezorgdheid over het grote Amerikaanse begrotingstekort geeft wat steun. Het koersdoel voor eind 2021 is door de ABN AMRO verlaagd van $2000 naar $1700 per troy ounce.

10 januari 2021

Goudprijs verwachting ING Bank december 2020

De ING bank verwacht dat grondstoffen in 2021 verder in prijs zullen stijgen. Een verder herstel van de economieën wereldwijd en een grotere kans op meer stimuleringsmaatregelen liggen hieraan ten grondslag. Er is volgens de analisten van de bank een grotere kans op hogere inflatie wat meer geld in de richting van metalen en landbouwgrondstoffen zal doen stromen.

Een lagere rente en een zwakkere Amerikaanse dollar zullen de goudprijs ondersteunen volgens ING. De bank verwacht in 2021 een hogere goudprijs op basis van hogere inflatieverwachtingen en een negatieve reële rente.

Ondanks dat een hogere prijs de vraag kan dimmen zullen stimuleringsmaatregelen en een toename van het inkomen wereldwijd uiteindelijk de vraag naar goud verhogen.  De ING Bank gaat uit van een goudprijs van $2020 per troy ounce aan het eind van 2021.

1 december 2020

Goudprijs verwachting Goldman Sachs november 2020

Goldman Sachs blijft optimistisch over goud in 2021. De bank herhaalt het koersdoel van $2300 per troy ounce voor komend jaar. De analisten van Goldman zien enerzijds een herstel van de Amerikaanse economie  en anderzijds een steeds grotere kans op hogere inflatie.

Hierdoor blijft een belegging in goud volgens de bank een strategische goede keuze. De verwachting is dat de Amerikaanse dollar verder onder druk zal komen wat positief is voor de goudprijs. Maar op korte termijn kan er koersdruk voor goud zijn.

De analisten van Goldman Sachs kijken met name naar de 5-jaarsrente. Deze heeft met name impact op de valutamarkten. Een stijgende inflatie zal de geldontwaarding bevestigen. Goldman Sachs geeft verder aan dat het overgrote deel van de goudaankopen door beleggers in 2020 als uitgangspunt behoud van koopkracht heeft.

De bank voorspelt in 2021 een grotere vraag naar goud vanuit emerging markets (opkomende markten).  Met name China en India zullen een belangrijke rol spelen. Deze twee landen vertegenwoordigen wereldwijd het grootste deel van de particuliere vraag naar goud.

Het prijstarget van Goldman Sachs zou een nieuw record voor de goudprijs betekenen.

6 oktober 2020

Goudprijs verwachting UBS september 2020

De analisten bij UBS denken dat het nu een goed moment is om goud te kopen. De bank geeft aan dat zijn uitgaan van een goudprijs van $2000 per troy ounce aan het eind van 2020. Gezien de presidentsverkiezingen in Amerika is het “het moment” om je geld in goud te stoppen.

UBS geeft verder aan dat de situatie rondom Covid-19 de keuze om goud te kopen versterkt. Een daling in de goudprijs op korte termijn zijn volgens UBS goede momenten om in stappen. De lage rente maakt goud als investering relatief goedkoop om aan te houden.

De goudprijs noteert momenteel $1886 per troy ounce en €51.550 per kg. Goud is dit jaar in euro’s met bijna 18% gestegen.

14 juli 2020

Goudprijs verwachting ABN AMRO juli 2020

De ABN AMRO heeft haar koersdoel voor de goudprijs deze maand verhoogd. De bank geeft in haar laatste update aan dat goud kan profiteren van het ruime monetaire beleid van centrale banken zoals de FED, de ECB en de centrale bank van Japan.

Daarnaast profiteert goud van de lage rente die zelfs in een aantal landen negatief is. Aangezien goud geen rente uitkeert is dit nadeel ten opzichte van sparen en obligaties weggevallen. In Amerika is er nog geen sprake van negatieve rentes maar ondanks dit is de reële rente wel negatief.

Diverse overheden hebben de economie gestimuleerd en hierdoor zijn de schulden verder opgelopen. In sommige landen zelfs met percentages van boven de 10%. Investeerders en beleggers zijn hierdoor nerveuzer geworden waardoor er een vlucht naar goud is.

De bank geeft verder aan dat het technisch plaatje voor goud positief is. De $1800 per oz is gebroken. Het laatste record lag op $1921 per oz. Wanneer dit niveau wordt gehaald dan verwacht de ABN dat de goudprijs naar de $2000 per oz zal stijgen.

Op korte termijn zijn er mogelijke correcties op komst geeft de analist van de ABN aan. Speculanten kunnen hun posities afbouwen. Aan de andere kant zijn er beleggers die goud kopen. Zij zullen de dips gebruiken. Mochten de risico’s in de markt afnemen dan kan de interesse in de dollar toenemen ten koste van goud. Maar volgens de bank zal dit van korte duur zijn.

De ABN AMRO heeft het koersdoel voor goud eind van 2020 verhoogd van $1700 naar $1900 per oz. Voor eind van 2021 gaat de bank uit van een goudprijs van $2000 per oz (was $1800).

26 februari 2020

Goudprijs verwachting UBS februari 2020

UBS gaf deze week een update over de verwachting van de goudprijs . De bank verwacht dat de goudprijs in de eerste 6 maanden van 2020 steun zal vinden. UBS geeft aan dat goud de $1700 per troy ounce kan bereiken. De reële rente (rente minus inflatie) zal negatief blijven en dit een belangrijk fundament voor de vraag naar goud.

Tegelijkertijd geeft UBS aan dat de goudmarkt gevoelig is voor een correctie aangezien er veel speculanten zogenaamd long zitten. De bank hanteert een koersdoel voor de komende 3 maanden van $1650 per troy ounce. Goud vervult voor veel beleggers een strategische positie in de portefeuille in tijden van onzekerheid.

De impact van het Coronavirus heeft volgens UBS minimaal invloed op de economische cijfers over het eerste kwartaal. Maar er is onzekerheid omdat het virus zich nu verder verspreid. Hierdoor kan de impact groter zijn. UBS denkt dat de FED in april de rente zal verlagen en dit in combinatie met een mogelijk grotere impact van het Corononavirus kan goud richting de $1700 duwen.

Dit scenario geldt volgens de bank tevens voor zilver en platinum. Beleggers dienen zich wel bewust te zijn dat de recente stijging in de goudprijs hard is gegaan en dat op deze niveaus het risico op een correctie aanwezig is. UBS verwacht dat goud mogelijk in de tweede helft van 2020 wat winst zal inleveren. Een mogelijke aanleiding hiertoe is economisch herstel waardoor de reële rente kan stijgen.

12 december 2019

Goudprijs verwachting Goldman Sachs december 2019

Goldman Sachs bevestigde deze week het koersdoel voor goud in 2020. De bank geeft aan dat de strategische keuze voor goud nog steeds valide is. Op korte termijn kan er prijsdruk optreden maar de analist van Goldman Sachs verwacht dat de goudprijs komend jaar zal stijgen.

Goud is in 2019 in Amerikaanse dollars met 14,4% gestegen. In euro’s deed een belegging in goud het een stuk beter. Inmiddels staat de goudprijs in euro’s 19,4% hoger. De stijging is volgens Goldman Sachs te danken aan een lagere wereldwijde economische groei en toegenomen politieke spanningen waardoor er meer vraag naar goud is.

Analist Jeffrey Currie gaf verder aan dat goud sinds september wat winst heeft ingeleverd. Beleggers hebben zich de laatste maanden meer op risicovollere assets gericht en de reële lange termijn rente is wat gestegen. De prijsdruk op de korte termijn zal voornamelijk komen omdat er relatief veel speculanten long zitten op goud. Wanneer deze posities worden afgebouwd komt er prijsdruk.

Ondanks de risico’s op korte termijn is Goldman Sachs positief over goud. Beleggers die de lange termijn voor ogen hebben kiezen voor goud aldus Currie. Mede door de afgenomen aantrekkelijkheid van langlopende obligaties, beperkte groei in de wereldwijde goudproductie, verhoogde politieke risico’s en een steeds grotere kans op geldontwaarding is goud aantrekkelijk als belegging. Daarnaast zal de vraag naar goud vanuit centrale banken sterk zijn volgens de analist.

” In our view, the case to diversify long-term bond holdings with gold is as strong as ever,”

Goldman Sachs gaat ervan uit dat goud de komende jaren een rendement van 4,6% gemiddeld per jaar zal behalen. Daar tegenover geeft de bank aan dat 10-jaars obligaties met een inflatie beschermer 2,3% gemiddeld per jaar zullen halen en 1,79% gemiddeld per jaar voor obligaties met een looptijd van 10 jaar.

Goldman Sachs hanteert een koersdoel van $1600 per troy ounce voor het jaar 2020. Als laatste geeft de bank aan dat de verkiezingen in de VS komend jaar ook positief voor goud zullen zijn. De goudprijs noteert momenteel $1469 per troy ounce.

5 december 2019

Goudprijs verwachting ABN AMRO december 2019

ABN AMRO heeft deze week weer een update gegeven over de verwachting van de goudprijs. Analiste Georgette Boele is positief over een belegging in goud op de lange termijn maar geeft wel aan dat na de sterke stijging van de laatste maanden er enige prijsdruk dreigt.

Boele is niet alleen positief over goud maar ook over zilver en palladium. Ze adviseert beleggers om op korte termijn te wachten op correcties in de prijs om hierna posities in te nemen voor prijsstijgingen. Goud en zilver hebben een uitstekend jaar achter de rug en zijn volgens de ABN AMRO boven de koersdoelen van de bank uit gestegen.

Het koersdoel voor goud staat op $1400 per troy ounce. Momenteel noteert de goudprijs $1481.  Goud doet het daarmee bijna 6% beter dan de analiste van de bank had verwacht. De stijging van de goudprijs in 2019 is volgens de ABN AMRO te danken aan de verandering in beleid van centrale banken, lagere rente op staatsobligaties, de groei in het aantal staatsobligaties met een negatieve rente, zwakte in de Chinese Yuan, onzekerheid over de wereldwijde economie en de Brexit.

De bank verwacht dat centrale banken zullen blijven stimuleren en dat de rente laag zal blijven. Dit is positief voor een belegging in goud. Daarnaast verwacht de ABN dat de economie in de eurozone op korte termijn zwak zal zijn en dat de economische situatie in de VS zal verzwakken.

Renteverlagingen in de eurozone en de VS in Q1 2020

De ABN AMRO gaat ervan uit dat de ECB in het eerste kwartaal de rente met 10 basispunten zal verlagen (waar de markt hier gemiddeld niet vanuit gaat). Daarnaast ziet de bank een renteverlaging van 25 basispunten in de VS in het eerste kwartaal (waar de markt deze verlaging later verwacht).

Steeds meer staatsobligaties hebben een negatieve rente. Renteverlagingen ondersteunen dit wat positief voor goud is. Goud kent geen rente dus ook geen negatieve rente. Voor de komende weken en maanden verwacht Boele prijsdruk voor goud. Ondanks dat de goudprijs sinds begin september met $70 per troy ounce is gedaald.

Relatief veel beleggers zitten momenteel zogenaamd long in goud. Boele geeft aan dat een deel van deze beleggers winst zal nemen wanneer de goudprijs stijgt.  Technisch gezien heeft de steun van $1450 gehouden maar wanneer de goudprijs onder dit niveau daalt zou de prijs kunnen zakken naar $1400.

Een harde daling in de goudprijs zou zelfs onder het niveau van $1400, richting de $1350, kunnen uitkomen volgens de analiste. Het is volgens haar verstandig om geen vallend mes op te vangen en te wachten totdat de daling gestabiliseerd is. Dat kan een mooi koopmoment voor goud zijn aldus de ABN AMRO.

De zilverprijs zal de goudprijs volgen

Volgens Georgette Boele zal de zilverprijs de mogelijke daling in de goudprijs volgen. Maar de beweging in zilver zal volatieler zijn dan de beweging in de goudprijs. De zilverprijs kan wel meer steun vinden in een eventuele handelsdeal dan goud omdat meer de helft van de vraag naar zilver vanuit de industrie komt.

De posities van beleggers in zilver zijn vergelijkbaar met de situatie in de goudmarkt volgens Boele. De zogenaamde longs zijn relatief fors en winstnemingen liggen op de loer. Net als bij de goudprijs kan een stevige correctie in de zilverprijs een goed koopmoment vormen voor beleggers.

31 augustus 2019

Goudprijs verwachting Goldman Sachs augustus 2019

De analisten van Goldman Sachs voorzien een toegenomen kans op economische vertraging. Hierdoor zal er een grotere vraag naar goud zijn vanuit fundmanagers. De posities in goud is relatief laag en hier zal een inhaalslag worden gemaakt volgens de bank.

Het koersdoel voor goud in de komende 3 maanden is verhoogd van $1450 naar $1575 per troy ounce. In december van 2019 verwacht Goldman Sachs dat de goudprijs naar het niveau van $1600 zal stijgen. Dit is tevens het target voor de komende 12 maanden.

De analisten van de bank gaan ervan uit dat Amerika en China geen overeenstemming bereiken voor de verkiezingen in 2020. Een toenemende valutaoorlog tussen de 2 wereldmachten speelt een belangrijke rol in de verhoging van het koersdoel van goud. Goldman Sachs verwacht dat de Chinese munt, de Yuan, verder zal devalueren ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Een zwakkere Chinese munt zal resulteren in een langere periode van lage rente wat positief is voor goud. Goldman Sachs heeft naast het koersdoel voor goud ook de verwachting van de vraag naar goud via ETF’s verhoogd. De analisten gingen eerder uit van een vraag van rond de 300 ton. De verwachting is nu dat beleggers dit jaar 600 ton goud kopen.

15 augustus 2019

Goudprijs verwachting ABN AMRO augustus 2019

De ABN AMRO heeft haar verwachting voor de goudprijs naar boven bijgesteld. De goudprijs bereikte deze week het koersdoel van $1400 dat ABN AMRO hanteerde voor eind 2019. Ook het koersdoel van eind 2020 van $1500 werd gebroken.

Analiste Georgette Boele gaf aan dat de bank uitgaat van een hogere goudprijs en dat de beweging krachtiger was dan verwacht. Volgens Boele liggen er een aantal redenen aan de stijging van de goudprijs ten grondslag. Allereerst is de situatie van wereldwijde groei en handel verslechterd. Hierdoor zijn of gaan centrale banken over op een ruimer monetair beleid.

Het gevolg hiervan is een lagere rente wat een belegging in goud aantrekkelijker maakt. Er noteren steeds meer obligaties met een negatieve rente. Goud kent geen negatieve rente waardoor het edelmetaal aantrekkelijker wordt. Daarnaast is de Amerikaanse dollar zwakker geworden wat positief is voor de goudprijs.

Een vierde reden is dat de Chinese munt verder verzwakt is ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De wisselkoers noteert onder de 7 en de analisten van de ABN AMRO hadden dit niet voorzien. De angst van een devaluatie van de munt heeft de vraag naar goud doen stijgen. Als laatste punt is er relatief veel goud gekocht door centrale banken.

De ABN AMRO heeft de goudprijs verwachting voor september van 2019 verhoogd van $1350 naar $1450 per troy  ounce. De goudprijs verwachting voor eind  2019 is gelijk gebleven op $1400. Boele verwacht op korte termijn wat prijsdruk na de sterke stijging van de laatste weken.

Het koersdoel voor juni 2020 is verhoogd van $1450 naar $1500. De goudprijs verwachting voor december van 2020 is met $100 verhoogd naar $1600 per troy ounce. De ABN AMRO heeft geen wijziging voor de zilverprijs afgegeven.

3 augustus 2019

Goudprijs verwachting CIBC juli 2019

De vijf na grootste bank van Canada, CIBC, heeft haar verwachting over de goudprijs naar boven bijgesteld. De bank hanteert voor het derde kwartaal van 2019 een gemiddelde goudprijs van €1425 per troy ounce. Eerder stond het koersdoel nog op €1375.

Voor 2020 en 2021 verwacht de bank dat de goudprijs naar de ¢1500 zal oplopen. De reden van de verhoging is de lage reële rente en minder sterke macro economische ontwikkelingen. De reële rente zal volgens de bank onder het inflatietarget van 2% blijven.

De analisten van CIBC rekenen op een sterke vraag naar goud door centrale banken. Daarnaast verwacht de bank dat meer beleggers goud kopen als diversificatie in hun beleggingsportefeuille en als hedgefonds tegen de Amerikaanse dollar. De bank is minder positief over zilver. De goud/zilver ratio zal volgens de analisten van de bank rond het niveau van 90 noteren.

Voor de lange termijn hanteert CIBC een prijsverwachting van ¢16,50 per troy ounce. De bank hanteerde eerder nog een verwachting van ¢17.

22 juli 2019

Goudprijs verwachting ABN AMRO juli 2019

De ABN AMRO gaat ervan uit dat de goudprijs dit jaar niet verder zal stijgen. De goudprijs is in juli van 2019 naar het hoogste punt in 6,5 jaar gestegen. Momenteel noteert de goudprijs €40.880 per kilogram. In Amerikaanse dollars staat de goudprijs op $1425 per oz.

Georgette Boele, de analiste van ABN AMRO, denkt dat de goudprijs recent te hard is gestegen. Boele gaat ervan uit dat de markt te ver vooruitloopt op renteverlagingen van de FED. Blijkt uit een rapport van afgelopen vrijdag. De goudanalist van ABN AMRO denkt dat de goudprijs op korte termijn kan terugvallen naar $1350 per oz.

De ABN AMRO gaat uit van een renteverlagingvan 25 basispunten terwijl de markt uitgaat van45 tot 50 basispunten. Wanneer de FED de rente inderdaad met 25 basispunten zal verlagen aan einde van deze maand dan kan de goudprijs terugzakken naar $1350 per oz volgens de analiste van de bank.

Goud kan stijgen wanneer de waarde van de Amerikaanse dollar onverwacht daalt. De goudprijs zou dan verder kunnen stijgen aldus de analiste van ABN AMRO. De ABN AMRO ziet dit scenario zich pas volgend jaar voltooien. De ABN AMRO gaat ervan uit dat de goudprijs in het vierde kwartaal van 2020 naar de $1500 per oz zal stijgen.

De bank blijft positief over de verwachting van de goudprijs maar ziet op korte termijn enige weerstand.

26 juni 2019

Goudprijs verwachting Standard Chartered juni 2019

De goudprijs kan op korte termijn last hebben van prijsdruk door korte termijn speculatie en druk door technische indicatoren volgens Standard Chartered. Voor de rest van 2019 verwacht de Britse bank dat de goudprijs naar het niveau van $1450 per troy ounce zal stijgen.

De voorziene stijging in de goudprijs in het vierde kwartaal is volgens de bank een gevolg van wijziging in het beleid van centrale banken in combinatie met handelsspanningen, lagere rentes, geopolitieke spanningen en centrale banken die goud kopen.

De goudprijs steeg deze week naar het hoogste niveau in 6 jaar tijd, gemeten in Amerikaanse dollars. Standard Chartered hanteerde eerder nog een koersdoel van $1325 per troy ounce.

5 maart 2019

Goudprijs verwachting Goldman Sachs maart 2019

Het koersdoel voor goud en zilver is verder verhoogd door Goldman Sachs. De Amerikaanse bank verhoogde in januari ook de koersdoelen van beide edelmetalen. Het koersdoel voor de komende drie, zes en twaalf maanden is met $25 per troy ounce omhoog gegaan.

Sinds eind september zijn de prijzen van goud en zilver hard gestegen. In Amerikaanse dollars is de goudprijs gestegen van $1185 naar $1343 per troy ounce tot eind februari. De laatste 2 weken hebben beide edelmetalen weer wat van de winst ingeleverd. Goud noteert momenteel net onder $1300.

De zilverprijs is in dezelfde periode gestegen van $14 per troy ounce naar het niveau van $16,16 op 20 februari 2019. Een stijging van ruim 15%. In de afgelopen 2 weken leverde zilver bijna $1 per troy ounce in.

Koersdoel Goud naar $1450 per troy ounce

Goldman Sachs heeft het koersdoel voor de komende 3 maanden met $25 per troy ounce verhoogd. Het nieuwste koersdoel komt uit op $1350. In Amerikaanse dollars kan de goudprijs dus met 5% stijgen in de komende 3 maanden volgens de analisten van Goldman Sachs.

Voor de komende 6 maanden is het koersdoel verhoogd naar $1400 per troy ounce. Het koersdoel voor de komende 12 maanden is naar $1450 gestegen. Vanaf het huidige niveau van $1285 zou de goudprijs de kokende 12 maanden bijna 13% kunnen stijgen wanneer de verwachtingen van Goldman Sachs uitkomen.

18 maart 2019

Goudverwachting ABN AMRO maart 2019

Koersdoel voor goud blijft ongewijzigd maar zilver gaat omlaag bij ABN AMRO. Afgelopen week wijzigde de bank het koersdoel voor zilver. De zilverprijs noteert momenteel $15,39 per oz (€436 per kg). Op de laatste handelsdag van 2018 sloot zilver op $15,42 per oz (€436 per kg).

De goudprijs staat momenteel op $1308,50 per oz (€37.060 per kg). Vorig jaar sloot de goudprijs op  $1278 per oz (€35.970 per kg). De analiste van ABN AMRO herhaalde opnieuw het koersdoel voor goud. De goudprijs zal volgens de ABN AMRO eind maart sluiten op het niveau van $1300 per oz.

Voor eind juni van dit jaar gaat de bank uit van een goudprijs van $1325 per oz. Vervolgens kan goud dan verder stijgen naar $1350 eind september. De goudprijs zal het jaar afsluiten op $1400 per oz. Hierna gaat de ABN AMRO ervan uit dat de goudprijs elk kwartaal met $25 per oz zal stijgen om zo eind 2020 op het niveau van $1500 te eindigen.
Zwakkere Amerikaanse dollar gunstig voor edelmetalen
De ABN AMRO gaat uit van een zwakkere Amerikaanse dollar. Een zwakkere dollar betekent veelal een hogere goudprijs. De momenten dat de dollar en de goudprijs daalde zijn schaars. Meestal was er op dat moment sprake van een stijging van de reële rente (rente minus inflatie) in de VS. Deze momenten zijn volgens de ABN AMRO uitzonderlijke gevallen.

Daarnaast verwacht de bank dat de FED de rente niet zal verhogen. Ook andere centrale banken zullen de rente minder snel dan verwacht verhogen. Deze ontwikkeling is gunstig voor de edelmetalen maar met name voor goud. De ABN AMRO verwacht dat de 10-jaars rente in de VS licht zal gaan dalen.

Als derde factor verwacht de ABN AMRO dat China de economie zal blijven stimuleren. Dit kan in combinatie met een trade deal tussen de VS en China leiden tot een fundament onder de Chinese munt en de goudprijs. China vormt een cruciaal deel van de vraag naar goud. Een stabielere economie betekent een versteviging van deze vraag.

De vraag naar goud vanuit de centrale bank van China zal tevens een (beperkte) positieve invloed hebben op de goudprijs. De analiste van de ABN AMRO gaf verder aan dat het technische plaatje van de goudprijs positief is, ondanks de recente daling in de goudprijs.

Goudprijs boven 200-daags gemiddelde

De huidige goudprijs is boven het 200-daags gemiddelde dat op $1250 per oz ligt. De bank gaat ervan uit dat de goudprijs boven dit niveau zal blijven ondanks dat goud het niveau van $1250 zou kunnen testen de komende maanden. Mocht dit moment komen dat kan dit een mooi instapniveau zijn voor beleggers, aldus de bank.

Het laatste nieuws

Doijer & Kalff, één van de grootste aanbieders van edelmetalen in West-Europa, is jouw betrouwbare en stabiele partner voor het kopen, opslaan en verkopen van edelmetaal.

Zilverprijs op laagste punt in 10 maanden
20-09-2021

Zilverprijs op laagste punt in 10 maanden

Zilverprijs op laagste punt in 10 maanden

Edelmetalen in afwachting van rentebesluit ECB
09-09-2021

Edelmetalen in afwachting van rentebesluit ECB

Edelmetalen in afwachting van rentebesluit ECB

Goudprijs blijft boven de $1800 na aankondiging tapering FED
29-08-2021

Goudprijs blijft boven de $1800 na aankondiging tapering FED