AFM Vergunning
Goudprijs: 51,76 per gram -0.4%
Zilverprijs: 669,80 per kilo -0.0082%

Moet ik eerst een Account aanmaken voordat ik kan kopen?

Ja u dient eerst een account aan te maken voordat u goud en zilver kunt kopen. Het openen van een account is slechts enkele minuten werk.

 

Waarom is een Account van Doijer & Kalff een goede keuze?

U koopt goudbaren voor slechts 0,7% boven spotprijs, met een minimumpremie van €6,50 per 10 gram. Zilverbaren bieden wij BTW-vrij aan en voor slecht 4% boven spotprijs, met een minimumpremie van €39 per kg. De terugkoopprijs voor goud is 99% van de spotprijs. Voor zilver is de terugkoopprijs 96% van de spotprijs.

Deze zogenaamde lage spreads maken een account bij Doijer & Kalff uniek. Daarnaast is het mogelijk om de kluis te bezoeken waardoor we volledig transparant zijn.

U koopt en verkoopt goud en zilver vanuit het account. De baren worden voor u opgeslagen in een van de best beveiligde kluizen van Nederland. Volledig verzekerd, met terugkoopgarantie en apart op uw naam.

Onze prijzen kunnen wij aanbieden omdat we de orders van onze klanten combineren qua productie en transport. Daarnaast hebben we zeer scherpe afspraken bij de raffinaderijen dankzij onze sterke naam die al sinds 1825 staat.

In het account staat alle informatie over uw aankooporders, het rendement en verkooporders.

Geregeld bieden wij zilver- en goudbaren aan tegen spotprijs. Check de SALE.

Kortom: Doijer & Kalff is de partij als het om zekerheid, veiligheid en voorwaarden gaat.

Wat is het verschil tussen een Trade Account en een Wealth Account?

Met het Trade Account koopt en verkoop u goud vanaf 10 gram of een veelvoud daarvan. De eenheid bij zilver is 1 kilo (of een veelvoud daarvan). De kosten voor opslag bedragen voor goud 0,15% en voor zilver 0,2% van de vervangingswaarde per kwartaal. Er geldt een minimum opslagfee van €14,95 per kwartaal.

In het Wealth Account koopt en verkoopt u goud per kilo of een veelvoud daarvan. De eenheid bij zilver is 25 kilo (of een veelvoud daarvan). De kosten voor opslag zijn lager dan in het Trade Account. Verzekerde opslag voor goud kost 0,10% en zilver 0,15% per kwartaal.

U kunt een Wealth Account aanvragen via het tabblad accountgegevens in uw account. U dient dan wel een ronde eenheid van 1 kg goud te hebben en/of 25 kilo zilver.

 

Waar in Nederland wordt het Goud en Zilver opgeslagen?

Het goud en zilver van onze accounthouders wordt opgeslagen in Hilversum. Onze opslagpartner en zuster bedrijf De Nederlandse Kluis (DNK) verzorgt voor ons de opslag. DNK heeft momenteel 30 locaties in Nederland. De kluis in Hilversum is tevens het douanedepot. Opslag in eigen land is voor de meeste van onze cliënten essentieel. De Nederlandse overheid is in het verleden vele malen betrouwbaarder gebleken dan buitenlandse overheden.

Uw edelmetaal ligt apart op uw naam opgeslagen (100% allocated) dus er is geen sprake van gedeelde baren met andere accounthouders. De opslag wordt uitgevoerd door ons zusterbedrijf en niet een aparte derde partij.

 

Hoe ligt mijn Goud of Zilver opgeslagen?

Wij slaan de posities van elke accounthouder apart op naam op (volledig allocated). Op deze wijze zijn alle positie aanwijsbaar conform de regels van de AFM. De accounthouder is juridisch de eigenaar van de zijn/haar posities. De audit wordt tevens op deze manier afgenomen. Doijer & Kalff is de enige partij in Nederland die per 10 gram de posities van accounthouders apart opslaat! In onze ogen een van de belangrijkste punten.

 

Wat zijn de kosten voor opslag van Goud en Zilver?

De opslagkosten in het Trade Account voor goud zijn 0,15% over de vervangingswaarde per kwartaal. Voor zilver bedragen de opslagkosten 0,2% over de vervangingswaarde per kwartaal. De minimale opslagfee per kwartaal is €14,95. De berekening van de kosten is naar rato op dagbasis, te verrekenen op dagbasis per einde van de dag (0,06/365 maal waarde Linden FIX voor goud en 0,08/365 maal waarde Londen FIX voor zilver).

De opslagkosten in het Wealth Account voor goud zijn 0,10% over de vervangingswaarde per kwartaal. Voor zilver bedragen de opslagkosten 0,15% over de vervangingswaarde per kwartaal. De minimale opslagfee per kwartaal is €14,95. De berekening van de kosten is naar rato op dagbasis, te verrekenen op dagbasis per einde van de dag (0,06/365 maal waarde Linden FIX voor goud en 0,08/365 maal waarde Londen FIX voor zilver).

Wanneer u een account heeft en (nog) geen goud en/of zilver heeft gekocht dan kost u dat niets.

 

Betaal ik kosten als ik een account heb maar geen goud en of zilver heb?

Wanneer u een account hebt en geen goud en of zilver (meer) hebt in het account dan zijn er geen kosten verbonden aan het account. De opslagkosten worden altijd na het verstrijken van een kwartaal in rekening gebracht.

Wanneer u bijvoorbeeld halverwege het derde kwartaal uw goud en of zilver hebt verkocht dan is er alleen voor dat derde kwartaal nog sprake van opslagkosten. Het minimumbedrag voor de opslagkosten is €14,95 per kwartaal.

 

Dient een order een minimale hoeveelheid gewicht te hebben of bedrag te zijn?

Het Trade Account is zo ingericht dat voor de goud een order vanaf 10 gram al mogelijk is. Voor zilver geldt een order minimaal 1 kilo te bedragen. Wij werken niet met minimale bedragen. Grotere orders zijn altijd een veelvoud van 10 gram voor goud en een veelvoud van 1 kilo voor zilver.

In het Wealth Account is handelen in goud mogelijk in een veelvoud van 1 kilogram. Voor zilver geldt een eenheid van 25 kilogram.

 

Waarom wordt Goud in kleinere hoeveelheden verkocht dan Zilver?

Goud kost momenteel meer dan zilver. De kosten van de productie van een goudbaar zijn daardoor relatief lager dan voor een zilverbaar. De kosten voor het maken van een zilverbaar van 100 gram zijn even hoog als voor 1 kilogram. Wanneer wij zilver in kleinere hoeveelheden verkopen dan kunnen wij de scherpe prijs van 4% boven spot niet aanbieden.

 

Wat zijn de prijzen?

De aankoopprijs van goud is 0,7% boven de spotprijs (laatprijs), met een minimumpremie van €6,50 per 10 gram van goud en 4% boven de spotprijs (laatprijs), met een minimumpremie van €39 per kg van zilver.

De terugkoopprijs bedraagt voor goud 1% onder de spotprijs (biedprijs) en voor zilver geldt een terugkoopprijs van 4% onder de spotprijs (biedprijs).

 

Kan ik mijn huidige posities in Goud en Zilver inbrengen?

Deze vraag wordt veel gesteld. We bieden accounthouders de mogelijkheid om het goud en/of zilver in te brengen. Goud kan vanaf 100 gram worden ingebracht. Voor zilver geldt een minimum van 10 kilogram. Wanneer u gebruik wilt maken van deze optie neem dan contact met ons op voor de tarieven.

 

Welke partij voert de audit op de posities uit?

De posities in goud en zilver van onze accounthouders worden jaarlijks getoetst door WaarborgHolland Edelmetaalsmelterij. Naast de audit door deze externe partij voeren wij elk kwartaal een interne audit uit. Alle posities van alle cliënten worden dan gecontroleerd.

 

Hoe regel ik de belastingaangifte omtrent mijn posities?

Eind januari ontvangt elke accounthouder een jaaroverzicht van zijn of haar positie(s). Hier op staat het gewicht in goud en of zilver en de waarde van de positie(s) op 1 januari.

 

Wat zijn de mogelijkheden wanneer ik voor meer dan €50.000 wil aankopen?

Wanneer het orderbedrag groter is dan Ideal verwerkt of accepteert, dan kunt het bedrag per bankoverschrijving betalen. De optie voor een bankoverschrijving wordt automatisch zichtbaar wanneer u grotere orders invoert.

In het Wealth Account worden alle orders per bankoverschrijving betaald.

 

Binnen hoeveel dagen wordt het bedrag bij een verkooporder uitbetaald?

De opbrengst van een verkooporder wordt binnen 5 werkdagen overgemaakt. De dag van de verkooporder rekenen we hierbij niet mee.

 

Wat gebeurt er met de posities in het account bij overlijden?

Wanneer een accounthouder komt te overlijden dan worden de posities in het account overgezet naar de erfgenaam. Hiervoor is een geldige akte van overlijden en een geldige verklaring van erfrecht nodig.

 

Wat gebeurt er met de posities bij een faillissement?

De posities in goud en zilver worden apart per accounthouder opgeslagen en liggen dus op naam. Bij een faillissement blijft de cliënt eigenaar van het opgeslagen goud en/of zilver. De posities kunnen na een faillissement worden uitgeleverd of worden verkocht in de markt.

Open Account