Open voor orders

Goudupdate: goud steeg 9,7% in 2023

Gepubliceerd op 05 jan 2024
Reinoud Bogert
door Reinoud Bogert

De goudprijs bereikte in 2023 zowel in euro’s als in Amerikaanse dollars een nieuw record. Het rendement in euro’s lag iets boven het gemiddelde in de laatste 20 jaar. Sinds het jaar 2000 is de goudprijs met ruim 8,5% gemiddeld per jaar gestegen. In 2023 bedroeg de stijging 9,7%.

Verloop goudprijs in de laatste 10 jaar in euro’s

Goud steeg 9,7% in 2023

De inflatie was in 2023 lager dan in 2022 maar nog steeds hoog. Goud profiteerde ook in 2023 van de geldontwaarding. Geopolitieke spanningen speelden goud in de kaart. De Dollar Index bleef in 2023 uiteindelijk vlak waardoor goud geen last had van een sterkere Amerikaanse dollar.

De rente steeg maar dit was met name om de hoge inflatie te bestrijden. De reëler rente (rente minus inflatie) bleef in 2023 negatief, wat verlies van koopkracht betekent. Centrale banken speelden, net als in 2022, een belangrijke rol in de goudmarkt. Het jaar 2022 was een jaar waarin centrale banken een recordhoeveelheid aan goud hebben gekocht.

Het totaal kwam uit op 1136 ton. De data van 2023 is nog niet volledig maar na 11 maanden staat de teller op 886 ton. Dit komt overeen met 77% van totaal in 2022. Met nog 1 maand te gaan qua data, lijkt een hoeveelheid boven de 900 ton reëel.

Vooruitzichten voor goud in 2024

In 2024 zal de goudprijs met name worden bepaald door vraag en aanbod, de hoogte van de inflatie, de rente, de Amerikaanse dollar, de stand van de economie en door geopolitieke situaties in de wereld.

Naar verwachting zal de vraag naar goud relatief sterk zijn terwijl het aanbod vlak blijft. Centrale banken en beleggers zullen naar verwachting netto kopers zijn van goud. De inflatie is in 2023 flink gedaald. De vraag is of de inflatie verder zal dalen in 2024. Hier kan wellicht een mogelijke tegenvaller zitten.

Econoom Edin Mujagić legt de nadruk op het gebruik van de gehanteerde rekenmethodes van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In de podcast ‘Macro met Boot en Mujagić, zegt hij het volgende: ‘’Als je de inflatie namelijk had berekend op de oude rekenmethode, zoals die gold vóór de zomer van vorig jaar, hebben we het nu over een inflatie van 7 of 8 procent.’’ In vergelijking met onze buurlanden is dit scenario meer realistisch van aard. Op energie na is alles met nagenoeg 5% gestegen in kosten t.o.v. vorig jaar. De inflatie in Nederland is nu zo’n 1%, althans volgens de nieuwe rekenmethode.

Inflatie Nederland 2023

Bij de nieuwe CPI-rekenmethode worden de werkelijke transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat men nu calculeert o.b.v. de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Hier zit de kink in de kabel. Zo’n 4 miljoen huishoudens hebben een variabel contract en zo’n 3 miljoen huishoudens hebben een vast contract. Ofwel het inflatiecijfer wat men voorgeschoteld krijgt, verschilt per huishouden en zal gemiddeld genomen dus hoger uitvallen, en niet te vergeten de energiesubsidie.

Hierom moeten we voorzichtig zijn met het hechten aan inflatiecijfers. Als we kijken naar onze buurlanden, constateren we namelijk (ook) oplopende inflatiecijfers. In Duitsland zien we dat de inflatie in de laatste maanden vorig jaar van 2,3 procent in november steeg naar 3,8 procent in december, en in Frankrijk is eveneens sprake van een stijging met momenteel 4,1%. De oorzaak is het verlopen van de energiesubsidies die overheden hebben verstrekt ten gevolge van de torenhoge energieprijzen. Het lijkt erop dat de inflatie toch gecamoufleerd is. Duidelijk moge zijn dat de inflatie allesbehalve verslagen is.

In 2024 zal zowel de Fed als de ECB renteverlagingen doorvoeren, althans dat is de prognose. De kans op een renteverlaging in maart van de Fed staat momenteel op 68% en als we kijken naar december 2024 verwachten rentehandelaren dat de Amerikaanse rente zal uitkomen op zo’n 3-4% versus 5,25% nu.

Kans op renteverhogingen in 2024 door de FED

Een renteverlaging in Europa is door het bovenstaande een stuk minder zeker. Op basis van een poll van The Financial Times verwachten ondervraagden dat de ECB pas in Q2-Q3 de rente zullen verlagen. De Amerikaanse dollar zal naar verwachting relatief stabiel blijven. Goud zal hierdoor geen nadeel of voordeel ondervinden.

De stand van de economie lijkt eerder in het voordeel voor een belegging in goud, want recente data wijst op een afkoeling van de economie. De hoge rente begint steeds meer effect te krijgen en zal in de eurozone langer aanhouden dan in de VS. Op het vlak van geopolitieke spanningen zal het eerder verder escaleren dan stabiliseren met inachtneming van de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten, maar ook de verhoudingen tussen China en overige BRICS+ landen en de VS. In die zin lijkt ook 2024 een goed jaar voor beleggers in goud te worden.

Nieuws afgelopen week

Deze week werd het inflatiecijfer van december in de eurozone bekendgemaakt. De inflatie is gestegen van 2,4% in november naar 2,9% in december. De kerninflatie daalde van 3,6% in november naar 3,4% in december. Daarmee is de inflatie nog redelijk ver van de doelstelling van 2%.

Afgelopen vrijdag werd in de VS het banencijfer van december gepubliceerd. De verwachting was een toename van 170.000 banen. Het gepubliceerde cijfer kwam uit op 216.000 banen. De werkeloosheid in de VS stond eind december op 3,7% van de beroepsbevolking.

In 2023 bleek het banencijfer 10 van de 11 naar beneden te zijn bijgesteld. Het cijfer van november was in eerste instantie 199.000 (boven de verwachting) maar is bijgesteld naar 173.000 (onder de verwachting van 180.000). Het cijfer van december dat deze week is gepubliceerd, is dus een voorlopig cijfer. Over een maand komt het definitieve cijfer op tafel. De definitieve cijfers wijzen op een minder sterke arbeidsmarkt dan eerder werd aangenomen.

De goudprijs sloot deze week op $2045 per troy ounce. Zilver sloot op $23,19 per troy ounce. De goud-zilver ratio sloot deze week op 1:88.

Volg ons op X of op LinkedIn of op YouTube voor dagelijkse updates!

Agenda

Komende week wordt op donderdag het inflatiecijfer van december in de VS gepubliceerd. Ook Nederland zal dan de inflatie van december bekend worden gemaakt. Op vrijdag volgt het producentencijfer van december in de VS.

Hieronder de belangrijkste tweets van deze week:

Inflatie in de eurozone weer gestegen

Banencijfer VS beter dan verwacht in december 2023

Tweet werkeloosheid Duitsland

Tweet industriële krimp Nederland

Tweet vooruitzichten goud in 2024

Reinoud Bogert

Reinoud Bogert

Partner

Reinoud is sinds 2016 als partner actief binnen Doijer & Kalff. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met beleggen waarvan 15 jaar specifiek in het beleggen in fysiek goud en zilver.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice