Open voor orders

Zilverupdate: zilverprijs stijgt hard, China, pivot en tekort aan zilver

Gepubliceerd op 25 aug 2023
avatar-joshua
door Joshua Clappers

Zilver zit sinds deze week flink in de lift met een stijging van ca. 7% ten opzichte van vorige week. De drijfveer bestaat hoofdzakelijk uit de fragiele Chinese economie, met als positieve bijwerkingen een aanstaande pivot van de Fed en de mondiaal stagnerende mijnbouw.

De Chinese strijd met economische groei

Een combinatie van economisch beleid en geopolitieke factoren hebben tot nu toe dit jaar repressief gewerkt op de zilverprijs. Het effect van hogere rentetarieven is goed zichtbaar geweest, maar zoals gezegd spelen ook geopolitieke krachten een rol, namelijk de Chinese strijd met de economische groei.

De Hong Kong’s Hang Seng (HSI) Index is sinds vorige week vrijdag met 20% gedaald en de Chinese yuan koerst nu op het laagste niveau in 16 jaar tijd. Deflatie en de vastgoedcrisis in China maken overigens dat de export op een lager pitje staat, wat allemaal nadelig uitpakt voor de economische groei. De werkloosheidscijfers zijn inmiddels al zo beroerd dat de overheid is gestopt deze cijfers te publiceren.

Echter is China de belangrijkste spil op de zilvermarkt. Zo’n 60% van de markt wordt gedreven door industriële vraag. China is de grootste zilverimporteur wereldwijd en vanuit een studie van Modor Intelligence blijkt dat de ‘Asia-Pacific’ regio de markt zal domineren de komende jaren. Tevens is China de grootste producent van zonnepanelen en beslaan Chinese autofabrikanten een wereldwijd marktaandeel van 38% waarbij verdere expansie haast een garantie is.

De verklaring van de recente stijging van zilver

De recente stijging van zilver werd veroorzaakt door een renteverlaging van de Chinese centrale bank (PBOC) met 10 basispunten door de problemen met betrekking tot de Chinese economie, die een cruciale bron voor de vraag naar zilver vormt. De Chinese autoriteiten beseffen dat ze extra impulsen moeten geven om de groei te stimuleren. De op één na grootste economie voelt nog steeds de gevolgen van de eerste dominosteen die viel in 2021, namelijk Evergrande, China’s grootste vastgoedontwikkelaar die een vastgoedcrisis teweegbracht. Evergrande behoorde tot de grootste ‘dollar-debt borrower’ onder de vastgoedontwikkelaars.

Evergrande had een uitstaande schuld van $300 miljard dollar toen de overheid besloot excessief lenen tegen te gaan om de huizenmarkt af te laten koelen. Dit veroorzaakte een shock, waardoor de vastgoedmarkt implodeerde en Evergrande niet meer aan zijn betalingsverplichting kon voldoen. Hierop volgde een ‘default’ en belandde China in een crisis. De vastgoedmarkt is goed voor 30% van de Chinese economische activiteit en begon algauw zijn doorwerking te hebben op de andere sectoren.

Toch doet de regering, wat ze kan om de economie weer tot leven te wekken. Als de stimuleringsmaatregelen effectief blijken, zou dit zich kunnen vertalen in een grotere vraag naar zilver. China heeft al verschillende maatregelen geïmplementeerd die de komende maanden een positieve impact op de economie zouden moeten hebben, waardoor de industriële vraag naar zilver wordt gestimuleerd.

De aanstaande pivot van de Fed

Wat ook een belangrijke factor om in het achterhoofd te houden is, is dat de consensus verwacht dat de Fed t.z.t. zal afzien van haar strakke monetaire beleid, omdat het erop lijkt dat de inflatie onder de duim is geraakt. Zodra de renteverhogingen pauzeren en uiteindelijk in renteverlagingen veranderen, zou een zwakkere dollar zich moeten vertalen in meer kracht voor zilver.

Stagnerende mijnbouw

De meeste lezers weten dat de mijnbouw al jaren niet meer kan voldoen aan de hoge vraag. Het evenwicht tussen vraag en aanbod is een sleutelfactor bij de prijsstelling. Volgens gegevens van het Silver Institute is de mondiale vraag naar zilver groter dan het aanbod. De vraag naar zilver is sinds 2020 met 38% gestegen, terwijl er nu al drie jaar op rij sprake is van een fysiek zilvertekort.

Collega Reinoud Bogert is hier onlangs over geïnterviewd: Groeiend tekort aan zilver biedt kansen

Zo daalde de zilverproductie uit mijnen als gevolg van de lagere productie van bijproducten, vooral uit China en Peru. De belangrijkste daling die vanuit Peru wordt gemeld, wordt grotendeels toegeschreven aan de opschorting van mijnen, dalende productiecijfers bij verschillende grote mijnen en ontwrichting als gevolg van sociale onrust.

Conclusie

Vooruitblikkend wordt er een solide vraag naar zilver verwacht, maar als China er niet in slaagt zijn economie weer op gang te brengen, zijn grote prijsstijgingen onwaarschijnlijk. Desondanks is de Chinese economie met 19,2% gegroeid over de laatste vier jaar, wat maakt dat Chinese economie het best uit de pandemie is gekomen. Diverse economen betwijfelen de data, vanwege de tegenstrijdigheden tussen de reële economie en de GDP-cijfers. Dit maakt het erg lastig is om enige betrouwbaarheid te vinden.

Investeren in fysiek zilver kan het scherpst door het kopen van zilverbaren zonder BTW. Doijer & Kalff verkoopt om deze reden alleen zilverbaren die in het douane-depot van Brink’s worden opgeslagen waardoor ze BTW-vrij kunnen worden gekocht en terugverkocht.

avatar-joshua

Joshua Clappers

Redacteur

Joshua is professioneel trader in de commodity en energy markets binnen Auberg Capital. Tevens is Joshua analist en redacteur binnen Doijer & Kalff.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice