Open voor orders

Geschiedenis van Doijer & Kalff

geschiedenis van Doijer & Kalff
geschiedenis van Doijer & Kalff

Doijer & Kalff is opgericht als kleinschalige, onafhankelijke bank in 1825. Doijer & Kalff stond toen al bekend als betrouwbare, onafhankelijke bewaarder van kostbare bezittingen en specialist op het gebied van edelmetalen. De kernwaarden van Doijer & Kalff zijn nog altijd onveranderd: discretie, integriteit en persoonlijke aandacht.

1825

Oprichting van de firma: doel van de onderneming was de uitoefening van het bedrijf van bankier, kassier, commissionair in effecten en agent in assurantiezaken, alles in de uitgebreidste zin des woords.

1865

Akte van oprichting door Jacob Jurriaan Doijer, Gerrit Jurriaan Kalff en Bernardus Daniël Dwars, allen commissionairs te Zwolle van de vennootschap onder firma Doijer & Kalff te Zwolle.

1878

Akte van overeenkomst tussen Jacob Jurriaan Doijer en Jacob Kallf, kooplieden te Zwolle, betreffende het aangaan van de bestaande vennootschap onder firma Doijer & Kalff te Zwolle, met conceptakte van uittreding van Jacob Jurriaan Doijer.

1890

Akte van vennootschap tussen Jacob Kalff en Willem Anne van Heuven; met uittreksel en concept voor een contract van verlenging.

1910

Akte waarbij Jacob Kalff en Willem Anne van Heuven verklaren Leonard Hendrik Willem Kalff op te nemen als werkend vennoot in de bestaande vennootschap onder de firma Doijer & Kalff.

1918

Akte van oprichting van de NV Bank van Doijer & Kalff. De NV Bank van Doijer en Kalff werd opgericht te Zwolle op 11 december 1917 door Jacob en Leonard Hendrik Willem Kalff en Willem Anne van Heuven, allen bankiers en commissionairs in effecten te Zwolle, als voortzetting van een in 1825 opgerichte firma.

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg ƒ 1.000.000,-, verdeeld in 1000 aandelen van ƒ 1000,-. Bij aanvang waren 350 aandelen geplaatst en volgestort. Hiervan stonden 150 op naam van de Amsterdamsche Bank. De werkzaamheden vingen aan per 1 januari 1918.

Het beheer van de vennootschap berustte bij twee of meer directeuren onder toezicht van een raad van minstens drie commissarissen. Als eerste directeuren werden benoemd Willem Anne van Heuven en Leonard Hendrik Willem Kalff, als eerste commissarissen Jacob Kalff, Adrianus Johannes van Hengel en Maurits Enschede.

De deelneming van de Amsterdamsche Bank werd in november 1924 verhoogd tot 50% na een nieuwe plaatsing van ƒ 150.000 in dat jaar. In mei 1941 verwierf de Amsterdamsche Bank de resterende helft van de uitstaande aandelen.

1950

Op 2 januari 1950 werd in het pand van de Bank van Doijer & Kalff een vestiging van de Amsterdamsche Bank geopend en de rekeningen van Doijer & Kalff werden overgebracht naar de Amsterdamsche Bank.

1953

In 1953 werd de naam Bank van Doijer en Kalff NV gewijzigd in NV Beleggingsmaatschappij van Doijer & Kalff te Amsterdam.

1997

Onder het beheer van ABN-AMRO staakt Doijer & Kalff de traditionele bancaire diensten.

2009

ABN-AMRO stopt met de activiteiten van Doijer & Kalff.

2010

Doijer & Kalff voortgezet door een groep private investeerders met veel eerbied voor de terughoudende bankiersmentaliteit waarmee Doijer & Kalff ooit is ontstaan.

2011

De infrastructuur wordt weer in ere hersteld. Er worden zwaarbeveiligde kluisruimtes aangeboden in Frankfurt, Zurich, Dubai en Hong Kong. Daarnaast wordt er een AFM vergunning aangevraagd om beleggingsobjecten aan te bieden.

2012

De safeloketten worden ondergebracht in een apart bewaarbedrijf en de vestiging van de SNS bank in Hilversum wordt overgenomen.

2013

ABN-AMRO stopt met het aanbieden van fysiek goud alsmede de uitlevering daarvan. Overname klanten ABN-AMRO voor aanhouden of verkoop van fysiek goud en zilver. Overname vestiging voormalig Twentse Bank aan de Blaak 28 te Rotterdam voor de verkoop van edelmetaal en verhuur van safeloketten.

Hollandse Bank Unie N.V. staakt de activiteiten door de overname van Deutsche Bank. Een gedeelte van de klanten worden ondergebracht bij Doijer & Kalff.

2014

Een toename van zakelijke klanten die gebruik maken van de service van de tradingdesk van Doijer & Kalff. Het afdekken van koersen en handelen op de termijnmarkt wordt mogelijk gemaakt door een nieuw systeem waarin de klanten direct hun orders kunnen plaatsen.

2016

Lancering van de exclusieve verkoop van goud- en zilverbaren in combinatie met opslag in kluizen in Nederland en Zwitserland.

Aanbod van BTW-vrij zilver met opslag in Zwitserland.

Meer dan 7000 klanten vertrouwen Doijer & Kalff hun vermogen toe.

Open account Mijn D&K Klantenservice