Open voor orders

ABN AMRO verlaagt koersdoel goud en zilver na koersdaling

Gepubliceerd op 11 jul 2017
door Reinoud Bogert

ABN AMRO heeft het koersdoel voor goud en zilver vandaag (11 juli 2017) alsnog verlaagd. De goudprijs en de zilverprijs staan de laatste weken flink onder druk.

Beide edelmetalen noteren verliezen in 2017 gemeten in euro’s. De ABN AMRO ziet beide edelmetalen dit jaar vlak bewegen en verwacht pas in 2018 stijgende prijzen.

De bank geeft aan dat de stijgende reële rente de goud- en zilverprijs negatief beïnvloed. Daartegenover staat een zwakkere Amerikaanse dollar wat weer positieve invloed heeft op beide edelmetalen.

De strijd tussen beide factoren is de laatste tijd in het voordeel van de reële rente (rente minus inflatie).

De ABN AMRO geeft in haar update aan dat de goudprijs sinds medio juni zo’n 5% is gedaald. De zilverprijs is volgens de bank 9% gedaald sinds medio juni ondanks de zwakkere Amerikaanse dollar. De belangrijkste redenen voor de daling is de vastberadenheid van de FED en andere centrale banken om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

Het gevolg is dat de rente op staatsobligaties is gestegen. Daarnaast zijn de valuta’s van landen waaraan deze centrale banken gekoppeld zijn gestegen met uitzondering van de Amerikaanse dollar. Tegelijkertijd is de inflatieverwachting afgenomen waardoor reële rentes zijn gestegen.

Koersdoelen goud en zilver ABN AMRO

Deze combinatie heeft volgens de ABN AMRO geleid tot een lagere goud- en zilverprijs. De bank geeft aan dat de kracht van de gestegen reële rente groter is dan de verzwakking van de Amerikaanse dollar.

De ABN AMRO heeft het koersdoel voor goud en zilver verlaagd op basis van een meer vastberaden Federal Reserve, een hogere verwachte rente op staatsobligaties en gematigde inflatieverwachtingen.

De ABN AMRO geeft aan dat de reële rente momenteel de grootste invloed heeft op de prijs van goud en zilver. Volgens de bank heeft de grootste stijging van de reële rente dit jaar al plaatsgevonden waardoor de prijsdruk op goud en zilver grotendeels achter de rug is.

In 2017 verwacht de bank nog 1 renteverhoging van 25 basispunten. Voor het jaar 2018 gaat de ABN AMRO nu uit van 2 renteverhoging (in plaats van 3). Ondanks dit denkt de analist van de ABN dat dit nog niet volledig is verdisconteert in de zilver- en goudprijs.

Volgens analiste Boele kan zowel de goudprijs als de zilverprijs de komende weken en maanden onder druk komen. De verwachting van de derde renteverhoging van 25 basispunten in 2017 en de 2 renteverhogingen van elk 25 basispunten in 2018 kunnen de edelmetalen drukken.

Maar de prijsdruk zal volgens de analiste van de ABN AMRO beperkt zijn omdat enerzijds de stijging in de reële rente grotendeels is gezien en de Amerikaanse dollar verder druk zal komen te staan. De analiste geeft aan dat de goudprijs en de zilverprijs dicht bij een bodem zitten.

Wijziging koersdoel goud ABN AMRO

Wijziging koersdoel goud ABN AMRO

In 2018 verwacht de ABN AMRO meer zwakte in de Amerikaanse dollar. Verder verwacht de bank dat de inflatiemix komend jaar gunstiger zal uitpakken voor goud en zilver. De ABN AMRO heeft het koersdoel voor goud aan het einde van het derde kwartaal (Q3 2017) verlaagd naar $1210 van $1275.

Het koersdoel voor goud in het laatste kwartaal van 2017 (Q4 2017) is tevens verlaagd naar $1210. In 2018 verwacht de ABN AMRO een goudprijs van $1225 in Q1, $1250 in Q2, $1300 in het derde kwartaal en $1350 in december van 2018. Dit prijsniveau komt overeen met een rendement van 11,5% gemeten vanaf de huidige goudprijs.

Het koersdoel van de zilverprijs is door de ABN AMRO verlaagd naar $15,25 van $18,25 in het derde kwartaal (Q3) en $15,25 van $19 in Q4 van 2017. In het eerste kwartaal van 2018 staat het nieuwe koersdoel voor zilver op $15,50 in plaats van $19,50.

In het tweede kwartaal zal de zilverprijs kunnen klimmen naar $16 (in plaats van $20). In het derde kwartaal staat het nieuwe koersdoel op $17 in (voorheen $20,50) en in december van 2018 verwacht de ABN AMRO een zilverprijs van $18 (i.p.v. $21). Ofwel een zilverprijs die bijna 15% hoger ligt dan de huidige zilverprijs.

Reinoud Bogert

Partner

Reinoud is sinds 2016 als partner actief binnen Doijer & Kalff. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met beleggen waarvan 15 jaar specifiek in het beleggen in fysiek goud en zilver.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice