Permanente Portefeuille

Permanente Portefeuille is een methode om vermogensgroei te realiseren met een beperkt risico. De doelstelling is om het vermogen te laten groeien ongeachte het economische klimaat. Een methode van Harry Browne.

In het kort komt het erop neer dat het vermogen gelijkmatig wordt ingedeeld in 4 categorieën. Dus 25% van het vermogen in aandelen, 25% in obligaties, 25% in goud en 25% cash. Wanneer een van de categorieën groeit of krimpt naar 35% of 15% dan wordt er een aanpassing gedaan waardoor de verdeling weer op 4 maal 25% komt.

Het rendement van de permanente portefeuille is de afgelopen 41 jaar uitgekomen op ruim 9% per jaar. In deze periode zijn er maar 3 verlies gevende jaren geweest in de permanente portefeuille.

Rendement Permanente Portefeuille

Op 1 januari 2014 zijn we gestart met de Permanente portefeuille van € 100.000,-. Op de laatste handelsdag van 2016 is de aandelenportefeuille gegroeid naar € 126.308,-

Permanente portefeuille van € 126.308,- per 1-1-2017:

Permanente Portefeuille

Aandelen:
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds (70%)
NN Global Emerging Market Fund (20%)
TCM Frontier Vietnam High Div Equity (10%)
Huidige waarde: €31.926,-

Obligaties:
I Shares JPM EM Bond ETF (100%)
Huidige waarde: €31.755,-

Edelmetaal:
iShares Gold Trust (70%)
iShares Silver Trust (30%)
Huidige waarde: €29.563,-

Cash:
Spaarrekening Flexibel
Huidige waarde €31.342,-

Rendement in 2017: (t/m 1-1-2017) +0,00% (€0,00,- inclusief dividend en ex. rente)

Rendement in 2016: 8,56%

Rendement in 2015: 4,96%

Rendement in 2014: 10,93%

Toelichting Beleggen in Edelmetaal

Wij hebben gekozen om het onderdeel edelmetaal te splitsen in goud (70%) en zilver (30%). De belegging in zilver naast goud maakt dit deel van de beleggingen wat volatieler. De industriële vraag naar zilver biedt een voordeel ten opzichte van goud. Daarnaast zijn de fundamenten van zilver zeer sterk. Volgens Harry Brown zou de belegging in edelmetaal moeten bestaan uit fysiek goud en fysiek zilver. Om het rendement van de permanente portefeuille transparant te houden hebben wij gekozen voor de makkelijk verhandelbare IShares Gold en Silver Trust. Uiteindelijk gaat het ons om de toegevoegde waarde van beleggen in goud en zilver binnen een beleggingsportefeuille.

Toelichting Beleggen in Obligaties

Het obligatiefonds dat wij hier hebben gekozen keert maandelijks dividend uit. Dit rendement is mee genomen in het totaalrendement. Dus wanneer het overzicht van het rendement van de Permanente Portefeuille is bijgewerkt tot eind mei is er voor 5 maanden dividend meegenomen.