Vragen? Bel 010 254 00 81


Veelgestelde vragen over de opslag van goud en zilver

 

Waarom zou ik een kluisje huren?

Een safeloket is een veilige plek om belangrijke documenten en waardevolle spullen op te slaan, die moeilijk of onmogelijk te vervangen zijn. De kluis biedt ook privacy en veiligheid. Hoewel de meeste mensen hun waardevolle eigendommen graag thuis bewaren, is deze plek veelal niet goed bestand tegen brand, overstroming en diefstal. Door uw eigendommen extern op te slaan in een hoogwaardig beveiligd depot, vermindert u de kans dat uw bezittingen verloren gaan en beschermd u tevens uw persoonlijke veiligheid.

Welke bezittingen kan ik opslaan in een kluis?

Belangrijke papieren, zoals het origineel van uw verzekeringspolis, geboorte-, huwelijks- of overlijdensakten, hypothecaire documenten en waardepapieren kunt u veilig bewaren in uw safeloket. Ook andere waardevolle bezittingen, zoals edelmetalen, speciale sieraden, medailles, verzamelingen, onvervangbare foto's, computer back-ups, video's of foto's van uw eigen inboedel voor de verzekering kunt u in uw eigen kluisje opslaan.

Kan ik iemand machtigen voor mijn safeloket?

Ja. U kunt een safeloket samen huren met uw echtgeno(o)t(e) of iemand machtigen. Let op: alleen het geven van de sleutel aan iemand anders is niet voldoende om toegang te verlenen. De gemachtigde moet opgenomen zijn in het huurcontract als medehuurder!

Wat mag ik niet opbergen in mijn kluisje?

Het is niet toegestaan verboden of illegale goederen in de safeloketten op te slaan. Onder meer vuurwapens, drugs, explosieven, gestolen voorwerpen of cash zijn ten strengste verboden.

Zijn de safeloketten beschermd tegen brand, overstromingen en andere rampen?

De safeloketten staan in een zwaar beveiligde kluis. Deze kluis werd voorheen gebruikt om onder andere de goudvoorraad van de Nederlandse Bank op te slaan. Er vindt een strenge controle plaats alvorens toegang tot de kluisruimte wordt verleend. Er zijn daarnaast voorzorgsmaatregelen getroffen om schade door brand of andere onverwachte omstandigheden te voorkomen. De gevolgen van grote natuurrampen, zoals overstromingen of dijkdoorbraken, zijn lastig te voorzien en 100% garantie tegen schade is dan ook niet mogelijk. Opslag in onze kluisruimtes biedt u echter wel de grootste kans dat uw waardevolle bezittingen behouden blijven.

Kan ik eventuele schade beperken?

Ja. Om te voorkomen dat er waterschade optreed, kunt u gebruikmaken van onze sealbags. U kunt deze verzegelen en voorzien van uw naam en item nummer. Deze nummers kunt u opnemen op uw lijst met persoonlijke bezittingen.

Is de inhoud van mijn safeloket verzekerd?

Ja. Uw safeloket is verzekerd tot een bedrag van €45.000,-. Voor uitkering van de verzekering dient u aan te tonen dat de goederen in uw bezit zijn. Dit kan onder meer door middel van foto’s en facturen.

Ik heb een vraag die niet genoemd is?

U kunt te allen tijde contact opnemen met een van onze medewerkers om uw vragen voor te leggen. Wij zijn u graag van dienst op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)10 – 254 00 80 of per mail op info@doijerkalff.nl.

44
.