Open voor orders

Beleggen in edelmetaal: het geheim van de smid

Gepubliceerd op 25 jul 2022
door Joshua Clappers

De afgelopen weken heb ik n.a.v. mijn artikelen diverse berichten ontvangen van (potentiële) beleggers in goud en zilver m.b.t. de welbekende dilemma’s zoals: Waarom zou ik beleggen in edelmetaal? Zijn edelmetalen momenteel niet overgewaardeerd? Hoe bepaal ik mijn allocatie? Hoe bepaal ik een goed instapmoment? Dit zijn vraagstukken waar ik zelf ook lang over heb gefilosofeerd en daarom zet ik graag mijn bevindingen uiteen in dit artikel.

Door de enorme berg beschikbare informatie op het internet ziet u als belegger vaak de bomen door het bos niet meer. In dit artikel leg ik u graag een zeer toegankelijke strategie uit hoe te beleggen in goud en zilver.

Dit is tevens de best renderende strategie! Alvorens ik verder op de materie inga, wil ik graag benadrukken dat mijn visie louter geschikt is voor de lange termijn belegger, en niet voor de speculant. Voordat ik het vergeet te melden: u moet er wel even voor gaan zitten, wil u de strategie goed doorgronden.

Mijn artikel is geen beleggingsadvies en is puur informatief.

Vermogensbehoud via edelmetaal

Fysieke edelmetalen zoals goud en zilver beschermen uw vermogen. Waar fiat geld haar waarde namelijk steeds verder verliest, stijgen edelmetalen juist in waarde. Een concrete uitleg hiervan: ons huidige betaalmiddel, de euro, wordt elk jaar minder waard door de inflatie – met als logisch gevolg: de euro bevindt zich momenteel op een 20-jarig dieptepunt.

Daarnaast staat de spaarrente momenteel rond het nulpunt en over een banktegoed boven de €100.000 betaalt u zelfs negatieve rente. De reële rente, is een essentiële term om te begrijpen. De reële rente is de rente minus de inflatie. Dit heeft als gevolg dat de euro momenteel rond de 7% van haar waarde per jaar verliest.

Omdat er ook sprake is van jaarlijkse loonsverhogingen en overige vermogensaanwas, verlies je dus ongeveer 2 tot 3% koopkracht als gevolg van inflatie. Dat verklaart de prijsstijging van goederen en diensten: we hebben steeds meer geld nodig om dezelfde waarde op tafel te kunnen leggen.

De waarde van fysiek goud stijgt juist op de lange termijn – ten opzichte van fiat geld. Zo steeg de goudprijs sinds 1971 met 8% gemiddeld per jaar, en de zilverprijs is sinds 2002 met gemiddeld +10% per jaar in waarde gestegen.

Ter illustratie: een Romeinse soldaat kon voor één ounce goud een gevechtsuitrusting aanschaffen. Vandaag de dag is één ounce goud €1.675 waard, dit komt neer op de prijs van een mooi maatpak.

“Een Romeinse soldaat kon voor één ounce goud een gevechtsuitrusting aanschaffen. Vandaag de dag is één ounce goud €1.675 waard, dit komt neer op de prijs van een mooi maatpak.”

Voorts zorgde de financiële crisis in 2008 ervoor dat alles in waarde daalde: aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed. Maar goud steeg. Vroeg of laat kan een crisis weer toeslaan en op het moment van schrijven ziet het er alles behalve rooskleurig uit voor Europa. Beleggen in edelmetaal is een goede manier om hierop voorbereid te zijn. Het is niet
voor niets dat centrale banken goud bezitten. Goud is nog steeds een anker in het monetaire systeem. Ons geld inflateert namelijk; edelmetalen behouden koopkracht.

Hopelijk zijn we het hier dan over eens. Edelmetalen, en voornamelijk goud stijgen niet in waarde, maar edelmetalen stijgen ten opzichte van fiat geld. Zoals geïllustreerd, blijft de waarde van edelmetaal een constante door heel de geschiedenis. Tevens hebben deze aardschatten het langste track record van elke denkbare asset class. Des te meer het bewijs om edelmetalen als onderdeel van de asset allocatie van uw portefeuille te ondersteunen.

 

Goud heeft altijd zijn vorige piek overtroffen, en doet het vooral goed in tijden van hoge inflatie zoals de jaren 70, toen monetair en fiscaal beleid i.c.m. een stijging van de olieprijzen tot een torenhoge inflatie leidde. Op lange termijn zal
goud nieuwe recordhoogtes vestigen, en zoals u weet volgt zilver doorgaans de bewegingen van goud.

Allocatie van edelmetalen

Het kan zijn dat u als belegger uw vermogen in diverse assets heeft gealloceerd; en of u nou een deel van uw vermogen in edelmetalen aanhoudt als stabiele “spaarrekening”, die daadwerkelijk rendement oplevert na aftrek van inflatie; of dat u bijvoorbeeld als ondernemer uw koopkracht van uw ondernemingsvermogen op de lange termijn wil beschermen. In mijn artikel over: Het belang van de goud-zilver ratio heb ik hier ook al kort aandacht aan besteed.

De persoonlijke situaties zijn eindeloos en ieders situatie vergt een andere verhouding betreft de allocatie voor goud en zilver. Uiteindelijk gaat deze materie de meeste financieel adviseurs de pet te boven, en is de perfecte allocatie alleen van belang voor portfoliomanagers van diverse financiële instellingen, zoals pensioenfondsen, beleggingsfondsen, hedgefondsen e.d.

Zoals onlangs beschreven varieert de meest gangbare van allocatie in edelmetaal van de 5 tot 25% over uw liquide vermogen. Hiervan bestaat 2/3de uit goud en 1/3de uit zilver. Deze verhouding zorgt voor een stabiel fundament in het “gele metaal” in combinatie met het sterke opwaartse potentieel van zilver. Zo adviseert ook “goldbug” Peter Schiff (CEO Euro Pacific Capital – $1.1 miljard AUM).

Ter illustratie: Stel uw liquide vermogen c.q. beleggingsportefeuille bestaat uit €100.000 dan komt dit neer op 20% = €20.000 allocatie in goud en zilver, waarvan 2/3 in goud = €13.400 en 1/3 in zilver = €6.600. Hoe groter het vermogen, hoe lager de allocatie doorgaans, omdat u met een aanzienlijk vermogen over meer investeringsmogelijkheden beschikt dan met bijvoorbeeld een vermogen van €100.000.

Enfin, ik ga niet de portfolio manager uithangen, deze allocatie bepaalt u uiteindelijk zelf. De vuistregel is per verdubbeling vanaf de €50.000 gaat er 5% van de allocatie af. De maximum allocatie is 25% en de minimum allocatie is 5%. Dus €0-€50.000 = 25%; €50.000-€100.000 = 20%; €100.000-€200.000 = 15% enzovoorts.

Strategie bij beleggen in edelmetaal

Eveneens had ik in “Het belang van de goud-zilver ratio” al kort licht laten schijnen op de strategie. Voor mij als lange termijn belegger is de goud-zilver ratio cruciaal om mijn investeringsstrategie te bepalen. Deze strategie is zowel geschikt voor de belegger die al reeds liquide vermogen heeft, of de belegger die minder vermogend is en daarom periodieke bedragen wil beleggen.

Nu verwacht ik dat u inmiddels bekend bent met de materie en mijn strategie ziet er als volgt uit:

  • Bevindt de goud-zilver ratio zich boven de 80, koop ik uitsluitend zilver. (blauwe pijlen)
  • Bevindt de goud-zilver ratio zich onder de 50, koop ik uitsluitend goud. (groene pijlen)
  • Bevindt de goud-zilver ratio zich tussen de 50 en 80, koop ik zowel goud als zilver.

 

Met deze strategie koop je ten alle tijde op de bodem. Dit zijn dit de absolute buitenkansjes die zich om de zoveel jaar voordoen. Echter bevindt de ratio zich doorgaans tussen de 50 en de 80.

PS: hier kunt u de goud-zilver ratio o.a. volgen: Goud-zilver-ratio

Dit is de meest praktische manier om te beleggen in goud en zilver op basis van de goud-zilver ratio. Hieronder volgt een verdere uitwerking van deze methode waarin ik een meer complexe aanpak uiteenzet. 

Stel, de ratio bevindt zich tussen de 50 en 80. Daarmee bent u dus een startende belegger. (Dit heeft overigens niks te maken met hoe vermogend je bent of hoeveel ervaring je hebt, maar de markt waarin je besluit om te gaan beleggen. Zelfs ik ben nog een startende belegger in goud betreft deze strategie.) Het is dan niet verstandig om een grote positie te nemen, omdat je dan niet de meest optimale cyclus mee kan pakken, waardoor dit je duur kan komen te staan en je positie maanden, dan wel langer, onder water kan staan. In dat geval koop ik maandelijks een stukje goud (2/3) en zilver (1/3). Ofwel dollar-cost-average.

Uiteraard in kleinere hoeveelheden en voor een vast bedrag per maand. Het is dus belangrijk dat je je beschikbare kapitaal voor de allocatie in edelmetalen over een periode uitsmeert in dit geval. Anticipatie is erg belangrijk in deze! Omdat ik nog relatief jong ben, heb ik nog nooit een koopsignaal (de ratio bevindt zich rond de 50) voor goud mogen meemaken, waardoor ik nu al een aantal jaar de dollar-cost-average methode toepas, om de markt in mijn voordeel te kunnen timen.

Belangrijk: Omdat de markt niet te timen is, bestaat het perfecte instapmoment niet. De dollar-cost-average strategie dient als tussentijdse exposure voor beleggers die starten in een wat “ongustige” markt, zoals ik. De $-avg-strategie dient er dus voor om de markt zo optimaal mogelijk te timen en om ondertussen toch rendement te behalen.

Het is een berg aan informatie, daarom pas ik mijn strategie nu toe op de huidige situatie ter verduidelijking: Zoals u weet, bevindt de ratio zich op het moment van schrijven rond de 92. Dit betekent dat het een subliem moment is om te beleggen in zilver! Alles boven de 80 is bonus en alles onder de 50 voor goud. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: de markt is niet
te timen, en daarom is het van belang dat we ons niet laten leiden door de emotie, maar te kopen als het “algoritme” ofwel de regels van de strategie dit aangeven.

Hypothetisch: Ik heb besloten te gaan beleggen in edelmetaal, waarbij ik beschik over een beleggingsportefeuille van €100.000. Ik alloceer hiervan dus €20.000 (20%) in edelmetalen. De goud-zilver ratio is nu 93. De casus ziet er dan als volgt uit:

Zilver: Met 1/3 van mijn beschikbare kapitaal om te beleggen in edelmetaal, beleg ik in zilver waarbij ik meteen één grote positie neem met al het beschikbare kapitaal hiervoor. De ratio koerst rond de 93, een geschikter moment is er namelijk niet.

  • Ik koop voor €6.600 (33%) zilver. Ik beschik nu over één grote positie.

Goud: Met het 2/3 deel van mijn beschikbare kapitaal, koop ik nu maandelijks een stukje goud voor een vast bedrag. In dit geval geldt cash = king, omdat ik liever zoveel mogelijk risico’s elimineer, en niet een grote positie wil hebben in een neerwaartse markt. Dit beschikbare kapitaal smeer ik dus uit over een periode van ongeveer vier jaar, ofwel 48 maanden. Dit omdat de gemiddelde cyclus waarbij de ratio de 50 bereikt ongeveer 4 jaar duurt.

  • Zodra de ratio zich weer begeeft tussen de 50 en 80 koop ik maandelijks goud voor een vast bedrag van €300 per maand of €850 per kwartaal (10 gram om de maand). Op dit moment zou ik dus NIET investeren in goud, omdat goud overgewaardeerd is volgen de ratio.

 

We kunnen tijdreizen, het is 2023 en de ratio is 50, wat nu?

Nu kopen we goud met het onaangesproken kapitaal dat we dus eigenlijk zouden uitsmeren over 48 maanden. Omdat de ratio zich nu 50 is, hebben we de markt in ons voordeel getimed en kopen we gegarandeerd op een bodem.

Rendement goud en zilver

Beleggen in fysiek goud en zilver is als het rennen van een marathon. Het kan pijn doen, maar wie stoïcijns is en de pijn verbijt, zal oogsten. Stel we kochten in 2000 goud (zie de grafiek onder “Strategie”) dit was namelijk een koopsignaal. De ratio koerste toen rond de 50. En in 2003 kochten we zilver, aangezien de ratio toen rond de 80 koerste.

“Beleggen in edelmetaal is als het rennen van een marathon. Het kan pijn doen, maar wie stoïcijns is en de pijn verbijt, zal oogsten”.

Alvast ter disclaimer: alle percentages zijn gecorrigeerd voor inflatie. Vanaf het jaartal 2000 tot nu, heeft goud een rendement behaald van +279,56%. Dit komt neer op een gemiddeld rendement van +12,71% per jaar. Zilver heeft vanaf het jaartal 2000 een rendement behaald van +159,05%. Dit komt neer op een gemiddeld rendement van +7,23 per jaar.

Met deze strategie komen we dus uit op de volgende jaarlijkse rendementen:

  • Goud behaalt een gemiddeld jaarlijks rendement van +12,71%
  • Zilver behaalt een gemiddeld jaarlijks rendement van +7,23%

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af: waarom zou ik beleggen in zilver? Dan verwijs ik u graag naar mijn artikel over het “Het belang van de goud-zilver ratio” en de woorden van Peter Schiff. Het opwaartse potentieel van zilver is namelijk gigantisch in vergelijking met goud. Zo behaalde zilver in 2010 een jaarrendement van +80,28% en recentelijk nog; in 2020 behaalde zilver een jaarrendement van+47,44%! Op grond van de allocatie (1/3 zilver en 2/3de goud) komt het gemiddelde jaarrendement uit op +10,88%.

Fools gold

Tot slot wil ik graag benadrukken dat het belangrijk is dat u fysiek edelmetaal koopt. En nee dit zeg ik niet vanuit het “wij van wc-eend principe”. “Fools gold” ofwel paper gold (hetzelfde geldt voor zilver) komt in vele gedaanten, waardoor je uiteindelijk niet optimaal zal profiteren/of niet bijdraagt aan de totstandkoming van een hogere prijs als je daadwerkelijk gelooft in je belegging.

Denk hierbij aan futures (geen uitleg nodig), ETF’s (vaak geen fysieke exposure, slechts tracken van de koers) en mijnaandelen (niet transparant; verkondigen vaak nep vondsten om de koers te stuwen). Voorts kun je “fools gold” nergens verkopen, behalve op de digitale beurs. En zoals we hebben gemerkt zijn tastbare assets waardevoller dan ooit
in een steeds meer digitaliserende wereld. Zeg nou zelf: een kilo goud op uw naam, die veilig extern ligt opgeslagen en waar u juridisch eigenaar van bent – of 1.500 iShares Gold Trust ETF’s bij een online broker…

Joshua Clappers

Redacteur

Joshua is actief geweest als professioneel trader in de commodity en energy markets en is na een carrièreswitch bachelor student ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg, maar desondanks staat hij nog altijd op en gaat naar bed met de financiële markten.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice