Open voor orders

Goud als inflatiehedge - centrale banken vestigen recordaankoop in Q3

Gepubliceerd op 03 nov 2022
door Joshua Clappers

De vraag die u zichzelf stelt als belegger in goud. Laat me raden: als goud een inflatiehedge is, waarom houdt de goudprijs de inflatie dan niet bij? Een terechte vraag, maar deze vraag komt waarschijnlijk voort uit onrealistische verwachtingen met betrekking tot goud en zijn prijsgedrag.

Wat is er loos met goud als inflatiehedge?

Hier kan ik vrij kort over zijn, namelijk: niks, helemaal niets. Slechts een paar maanden geleden koerste de goudprijs nog rond de $2.043/oz, omdat Fed ruimschoots “behind the curve” was, en de dollar er nog niet zo sterk voor stond. Er is maar één reden waarom de prijs van goud in de loop van de tijd stijgt: om het verlies aan koopkracht van de Amerikaanse dollar te compenseren. Zie onderstaande grafiek:

Het cumulatieve koopkrachtverlies van de Amerikaanse dollar komt tot uiting in een voortdurend stijgende goudprijs. Uit de grafiek is af te leiden dat er zich lange perioden voordoen waarin de goudprijs relatief stabiel blijft of daalt. En zoals u weet verkeert de dollar zich momenteel in een ijzersterke positie. Wellicht gaat er al een belletje bij u rinkelen waarom de goudprijs niet stijgt, maar daalt.

De prijs van goud genoteerd in dollars vertelt ons niets over goud. Het vertelt ons wat er is gebeurd of gaat gebeuren met de dollar – en niets anders. De dollar verkeert in een constante staat van verslechtering, net zoals onze euro. Deze perioden van verslechtering worden onderbroken door perioden van tijdelijke kracht en stabiliteit. Juist de perioden van tijdelijke kracht en stabiliteit worden zichtbaar weerspiegeld in de prijs van goud. Goud genoteerd in euro’s koerst dit jaar namelijk +4% hoger vs. -10% genoteerd in dollar. Een behoorlijk verschil wat ons niks vertelt over de goudprijs, slechts over de stabiliteit van valuta waarin het is geprijsd.

Waarom de goudprijs de huidige inflatie niet kan bijhouden

Hier zijn twee kritieke punten om te onthouden:
1.) De effecten van inflatie zijn onvoorspelbaar (zie de 2%-inflatietargets van de ECB en Fed). Zo citeer ik de woorden van econoom Lex Hoogduin: “Het probleem is dat centrale banken beleid bepalen a.d.h.v. een ‘2% inflation target,’ waarbij men de inflatie probeert te voorspellen en vervolgens de rente verhoogt als de voorspelde inflatie zich boven de 2% target bevindt. En men verlaagt de rente als de voorspelde inflatie zich onder de 2% bevindt. De modellen die men hierbij gebruikt kunnen geen rekening houden met onvoorziene omstandigheden, zoals een pandemie of oorlog. Bovendien veronderstellen zij dat de inflatie na een “schok” op een termijn van 2-3 jaar “automatisch” terugkeert naar 2%.”

2.) Veel van de hogere prijzen die we momenteel zien, hebben niets te maken met inflatie dat voortvloeit uit geldontwaarding van de centrale banken, maar zijn het gevolg van bottlenecks uit de toeleveringsketen. Het heersende narratief, namelijk dat de huidige inflatie geheel oorzaak is van de geldontwaarding door centrale banken zorgt mijns inziens voor afleiding van de werkelijke oorzaak. De inflatie in Nederland bedraagt 16,8% en als je kijkt naar de onderliggende inflatie (d.w.z. exclusief) het aandeel voedsel en energie; hebben we een inflatie van ongeveer 5%. En wat noteert goud uitgedrukt in euro’s dit jaar ook alweer?

Centrale banken vestigen recordaankopen in goud

In het derde kwartaal van 2022 hebben centrale banken tezamen een recordaankoop gevestigd van maar liefst 399 ton goud, met een waarde van ongeveer 20 miljard dollar wat de wereldwijde vraag naar goud doet opdrijven, aldus het World Gold Council (WGC). In 55 jaar tijd is de vraag naar goud door centrale banken nog nooit zo sterk geweest als nu.

Voor centrale banken dient goud als hedge op de balans. Bijvoorbeeld: een valuta die daalt in waarde is een creditmutatie op passivazijde van de balans van een centrale bank; het eigen vermogen (de deviezen in valuta’s) nemen af. Dit moet gecompenseerd worden, want de activazijde van de balans is nu niet in evenwicht met de passivazijde. Dit kan men op korte termijn oplossen door goud toe te voegen aan de activazijde, om de balans weer enigszins in evenwicht te brengen en verdere ontwaarding van de valuta te voorkomen.

Onder de grote kopers bevonden zich de centrale banken van Turkije, Oezbekistan, Qatar en India. De WGC vermelde ook dat een aanzienlijke hoeveelheid goud werd gekocht door centrale banken die hun aankopen niet openbaar maakten. De WGC gaf geen details over welke landen dit gaat, maar banken die niet transparant zijn inzake de publicaties over hun goudvoorraden, zijn onder meer China en Rusland. Ofwel, “gold flows East.”

Moraal van het verhaal

Zolang de Amerikaanse dollar sterk blijft, of verder versterkt, verwacht dan geen hogere goudprijzen. Een pivot door de Fed (het stoppen met doorvoeren van renteverhogingen) biedt een sprankeltje licht aan het eind van de tunnel, waarop mogelijk de dollar terrein inlevert. Echter, valse aannames op basis van niet-fundamentale indicatoren leiden tot onrealistische verwachtingen. Voor beleggers in goud kunnen de onrealistische verwachtingen leiden tot teleurstelling. Vergeet niet de reden waarom u in goud zou moeten beleggen, namelijk om uw koopkracht c.q. vermogen op peil te houden. Goud is geen investering, maar een hedge tegen de ontwaarding van een valuta. Hierin zouden wij allemaal dezelfde filosofie moeten hanteren zoals centrale banken dat momenteel doen.

Joshua Clappers

Redacteur

Joshua is actief geweest als professioneel trader in de commodity en energy markets. Joshua heeft buitengewone interesse in financiële markten.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice