Open voor orders

Central Bank Digital Currency en het einde van een hegemonie

Gepubliceerd op 05 aug 2022
door Joshua Clappers

Aan alles komt een eind, zo wijst de geschiedenis ons uit dat een “global reserve currency” 100 jaar meegaat. Zo komt er vroeg of laat ook een einde aan de positie van de Amerikaanse dollar – die sinds 1920 de reservevaluta van de wereld is geworden – en na de Tweede Wereldoorlog een nog dominantere positie innam door de invoering het Bretton Woods systeem.

Het is van belang te begrijpen dat een reservevaluta een valuta is die door landen wordt aangehouden als onderdeel van de internationale reserves. Dit stelt landen in staat om goedkoper handel te drijven. Daarom worden vaten olie doorgaans afgerekend in Amerikaanse dollars, om nadelige wisselkoersen de pas af te snijden, denk maar aan de recente waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar.

Mogelijk komt daarin een verschuiving, gezien de recente ontwikkelingen wordt bevestigt dat de BRICS-landen mogelijke voorbereidingen treffen voor een gezamenlijke CBDC. Europa zit daarentegen ook niet stil en heeft ook plannen voor CBDC (Central Bank Digital Currency): ofwel een digitale munt. De testfase zal in 2023 ten einde lopen en van daaruit kunnen we een snelle opmars verwachten van de lancering.

Vanuit rapportages van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandse Bank (DNB) kunnen we opmaken dat goud een belangrijke rol zou kunnen vervullen met betrekking tot ons “nieuwe” geld. Tijden veranderen en zo ook onze betaalmiddelen. Cash geld is bijvoorbeeld al grotendeels verdwenen uit de maatschappij. In wezen zullen wij er niks van merken, aangezien pinnen, online bankieren, dan wel contactloos betalen de norm is geworden voor velen. Waar het om draait is de blueprint achter onze valuta. Alles daarover in dit artikel!

Het einde van een hegemonie: de Amerikaanse dollar

De spanningen blijven maar oplopen en het wordt er niet gezelliger op in de wereld nu het geopolitieke schaakspel voort duurt. Recentelijk heeft Rusland een strategische zet aangekondigd door samen met de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) een nieuwe wereldwijde reservevaluta te ontwikkelen.

Vladimir Putin gaf te kennen gedurende het BRICS Business Forum (het equivalent van het World Economic Forum – WEF) dat de nieuwe reservevaluta zou gebaseerd zijn op een mandje met valuta van de leden van de BRICS-landen. De sancties vanuit het Westen jegens Rusland hebben gediend als katalysator voor deze stap. Rusland is vrijwel volledig uit het SWIFT systeem geschrapt, op de Sberbank en de Gazprombank na, zodat het Westen alsnog olie en gas kan afnemen.

Echter, doordat op alle buitenlandse Russische staatsbezittingen beslag is gelegd als gevolg van de sancties, zijn alle buitenlandse banktegoeden bevroren, en dus heeft Rusland geen toegang tot dollars en wordt de import van goederen een lastig verhaal.

De sancties hebben Rusland en China vanzelfsprekend aangemoedigd om te werken aan een alternatief voor de huidige internationale reservevaluta, om te voorkomen dat zij gebukt gaan onder een economisch isolement. De Russische roebel is momenteel de best presterende valuta. De munt is inmiddels gestegen ver boven het niveau van voor de oorlog. Dit is het resultaat van verschillende strategische zetten van het Kremlin. Zo kunnen landen uitsluitend nog olie en gas afnemen door te betalen in roebels of goud. Door de koppeling met goud is de roebel nu ook indirect “gepegged.” Dit houdt in dat de valuta gekoppeld is aan goud.

Wat vooral opmerkelijk is, is dat Sergey Glazyev, ex-financieel adviseer van Vladimir Putin heeft gezegd dat: “De transitie naar een nieuwe economische grootmacht zal inhouden dat deze nieuwe order een digitaal betalingsmiddel zal introduceren, die onder andere bestaat uit een mandje prijsindexen van grondstoffen, zoals: goud, zilver, palladium, graan, suiker, water en overige natuurlijke grondstoffen.”

Het lijkt er op dat de BRICS-landen van dit momentum gebruik willen maken door ten tijde van geopolitieke spanningen een nieuwe reservevaluta te ontwikkelen, en als we de gemiddelde levensduur van een wereldwijde reservemunt in ons achterhoofd houden, zou dat maar zo eens kunnen.

Een digitale euro, waarom en waarvoor dient het?

De digitale euro is een central bank digital currency (CBDC). Dit is digitaal geld dat uitsluitend wordt uitgegeven door de centrale bank (ECB). Het geld dat op uw rekening bij de commerciële bank staat is valuta dat is uitgegeven door de ECB ten behoeve van een commerciële bank. CBDC is geld dat vanuit de centrale bank – rechtstreeks wordt uitgegeven aan de burger, waarbij commerciële banken slechts een faciliterende rol zullen spelen. Nu vraagt u zich af: waarom?

Nou, dat is in eerste instantie lastig te beantwoorden, aangezien er merkbaar niks zal veranderen voor de burger. Uit de bewoordingen van de ECB kunnen we opmaken dat de ECB “rekening wil houden met voldoende concurrentie, financiële inclusie van kwetsbare groepen, maar ook met een back-up betaalsysteem zodat iedereen kan blijven betalen als reguliere betaalsystemen tijdelijk niet werken. Een digitale euro kan ervoor zorgen dat inwoners van het eurogebied toegang houden tot een simpel, breed geaccepteerd, veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel. Digitaal en contant geld samen geven mensen dus meer mogelijkheden. Het is namelijk de taak van de centrale bank om te zorgen voor financiële stabiliteit en een efficiënt, betrouwbaar en inclusief (publiek) betalingsverkeer.”

Naast het feit dat deze digitale euro mijns inziens weinig revolutionairs biedt, gaat er een verborgen boodschap achter: namelijk het feit dat deze digitale euro een veel sterker monetair beleid kent dan onze huidige euro. Nadat de euro is gelanceerd in 1999, bevindt deze zich nu op een absoluut dieptepunt en vertoont pariteit met de Amerikaanse dollar. Nog niet te spreken over de Europese schuldenlast en de stagnerende economie. Kortom, alle zeilen dienen dus te worden bijgezet om de euro te kunnen behouden. Het lijkt mij aannemelijker dat dit de reden is voor de lancering van CBDC
dan de bovenstaande inhoudsloze PR prietpraat, aangezien de huidige euro reeds voldoet aan de gestelde eisen voor de digitale euro.

De mogelijke terugkeer naar een goudstandaard

Een mogelijke terugkeer naar een goudstandaard. Vooralsnog lijkt goud een belangrijke rol te gaan vervullen voor deze zogeheten CBDC’s. Vanuit de Occasional Study CBDC van DNB kunnen we opmaken dat deze digitale euro mogelijk een sterkere dekking met goud zal hebben. Bij de lancering van CBDC is het van belang dat de ECB actief tegenwicht biedt tegen de vraag naar CBDC door nieuwe reserves in het systeem te brengen.

Dit doet de ECB door haar activa uit te breiden, waarbij ze de keuze heeft uit a) goud- en deviezenreserves, b) eigen beleggingen in euro’s, c) kredietverlening tegen voldoende en adequaat onderpand aan banken en d) monetaire portefeuilles bestaande uit obligaties luidend in euro’s. Door nieuwe reserves in het systeem te brengen vergroot de ECB haar balans.

Zoals iedereen weet, is de euro een erg zwakke munt en reageert nauwelijks tot niet op renteverhogingen. Hiermee leiden alle uitstaande beleggingen in euro’s verlies. Idem voor het verlenen van onderpand aan banken. Ten opzichte van vorig jaar heeft de euro al 20% in waarde zien verdampen ten opzichte van de dollar. En vanaf de introductie van de euro heeft de euro maar liefst 85% van haar waarde verloren ten opzichte van fysiek goud. Hiermee lijken opties b, c en d de minst voor de hand liggende keuzes, omdat de euro is verworven tot een zinkend schip.

Vooral constateer ik een trend die gaande is, waarbij G20-landen hun goudvoorraden aanzienlijk verhogen. Sinds het derde kwartaal van 2018 zijn de goudreserves constant gestegen. Voorts maken de internationale goudreserves sinds de financiële crisis in 2008 een “V-shape recovery.” Er lijkt steeds meer een regime change plaats te vinden in het monetaire landschap, waarbij wordt ingezien dat een robuuste economie en een sterke, stabiele munt gelijk staan aan een solide goudvoorraad, dan wel een geen fictieve balansen. De activa van de balans van een centrale bank staat gelijk aan de sterkte van de munt.

De BRICS-landen lijken momenteel het voortouw te trekken voor een solide blueprint van een CBDC, waarbij valuta onder andere gedekt zal worden door grondstoffen, zoals fysiek goud. De komende jaren zullen het uitwijzen, in ieder geval ben ik erg positief over de rol die goud zal gaan vervullen binnen onze “nieuwe” munt.

Open hier een account en koop goud dat onder uw naam wordt opgeslagen, volledig beveiligd en verzekerd.

Joshua Clappers

Redacteur

Joshua is actief als professioneel trader in de commodity en energy markets. Tevens is Joshua analist en redacteur binnen Doijer & Kalff.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

Open account Mijn D&K Klantenservice